Výsledky vyhľadávania

 1. Využitie gélov pri analýze a čistení objektov dedičstva
  Zembjaková Rebeka ; 049000  Reháková Milena ; 049000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 02.06.2021 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157608
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Vplyv starnutia materiálov na vlastnosti dokumentov skúmaných v kriminalisticko-technických analýzach
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049000 (škol.)
  2021
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.08.2021 ; Študijný odbor : chémia ; Študijný program : D-MACH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136557
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Plasma technology in the preservation and cleaning of cultural heritage objects / aut. Radko Tiňo, Katarína Vizárová, František Krčma, Milena Reháková, Viera Jančovičová, Zdenka Kozáková
  Tiňo Radko ; 049380  Vizárová Katarína ; 049380 Krčma František Reháková Milena ; 049160 Jančovičová Viera ; 049160 Kozáková Zdenka
  1. vyd.
  New York, USA : Taylor&Francis Group, 2021
  ISBN 9780429277610
  https://www.researchgate.net/publication/349867071_Plasma_Technology_in_the_Preservation_and_Cleaning_of_Cultural_Heritage_Objects
  monografia
  AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  kniha

  kniha

 4. Using infrared luminescence to study crystal violet lactone in carbonless papers / aut. Silvia Stašková, Milena Reháková, Michal Oravec, Andrea Jabconová
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049160 Oravec Michal Jabconová Andrea
  Chemical Papers / . Vol. 75, iss. 8 (2021), s. 4099-4111
  https://link.springer.com/article/10.1007/s11696-021-01641-8
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  článok

  článok

 5. Samoprepisovací papier ako objekt forenzného skúmania / aut. Silvia Stašková, Milena Reháková, Dominika Miklovičová
  Stašková Silvia ; 049160  Reháková Milena ; 049160 Miklovičová Dominika
  Wood, Pulp and Paper 2020, Polygrafia Academica 2020 : . S. 158-165
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Chémia a technológie pre život : 22. celoslovenská študentská vedecká konferencia / ed. Milena Reháková, Juraj Oravec
  Reháková, Milena, ; 049160 (ed.) Oravec, Juraj, ; 047220 (ed.)
  Chémia a technológie pre život, celoslovenská študentská vedecká konferencia, 22, 25.11.2020, online
  prvé
  Bratislava : Slovenská chemická knižnica, 2020 . - 376 s.
  ISBN 978-80-8208-042-4
  https://www.uiam.sk/~oravec/svk/e_zbornik_svk_2020.pdf
  zborník
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (83) - článok
  kniha

  kniha

 7. Štúdium a využitie metód čistenia v konzervátorskej praxi
  Stojkovičová Danica ; 049160  Reháková Milena ; 049000 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 18.08.2020 ; Študijný odbor : chemické inžinierstvo a technológie, strojárstvo ; Študijný program : D-OMOD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146216
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 8. Využitie výskumu farebnosti / aut. Andrea Urlandová, Katarína Vizárová, Milena Reháková
  Urlandová Andrea ; 053130  Vizárová Katarína ; 049380 Reháková Milena ; 049000
  Kultúrny kyslík . Roč. 7, č. 5 sp.iss. (2020), s. 9
  http://ikp.sk/wp-content/uploads/2021/02/kulturny_kyslik_2020_4a.pdf
  článok z periodika
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  článok

  článok

 9. Spôsob detekcie prítomnosti viabilných konídií mikroskopických vláknitých húb kontaminujúcich papierové nosiče : Prihláška č. 50119-2019, dátum zverejnenia 4.5.2020 / aut. Patrícia Paračková, Michal Čeppan, Barbora Kaliňáková, Lukáš Gál, Michal Oravec, Vladimír Dvonka, Viera Jančovičová, Milena Reháková
  Paračková Patrícia ; 049160  Čeppan Michal ; 049160 Kaliňáková Barbora ; 043000 Gál Lukáš ; 049160 Oravec Michal ; 049160 Dvonka Vladimír ; 049160 Haberová Katarína ; 049160 Jančovičová Viera ; 049160 Reháková Milena ; 049160
  Banská Bystrica, Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 9 s.
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  D1 - Dokument práv duševného vlastníctva
  kniha

  kniha

 10. Porovnanie účinnosti konzervovania objektov dedičstva tradičnými a alternatívnymi metódami
  Fusková Martina ; 049160  Reháková Milena ; 049000 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 28.05.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-PSP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143165
  diplomová práca
  kniha

  kniha