Výsledky vyhľadávania

 1. Výskum opatrení na minimalizáciu tvorby výmoľov pod haťou VD Hričov
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144702
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdenia
  Böhmer Adrian ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : I-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146118
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Meranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablíc
  Skoncová Dagmara ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-STOP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=124988
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Modelovanie prúdenia v nádrži VD Hričov
  Chrachalová Kristína ; 010170  Rumann Ján ; 010170 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.6. vodné stavby, 6.4.1. vodné hospodárstvo ; Študijný program : B-VSH

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137316
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Assessing the flow homogeneity in the intake of the Stará Ľubovňa small hydropower plant by the means of 2D numerical modelling
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 10, no. 2 (2019), s. 12-16
  intake structure small hydro power plant flow velocity distribution homogeneity of flow
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 6. Analýza vplyvu opevnenia koryta pod haťou VD Hričov na tvorbu výmoľov
  Pavúček Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Zborník súťažných prác mladých odborníkov 2019 : . CD-ROM, [11] s.
  vývar výmoľ tlmenie energie Vodné dielo Hričov
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Submergence coefficient of full-width sharp-edged broad-crested rectangular weirs
  Zachoval Zbyněk  Major Jakub Roušar Ladislav Rumann Ján ; 010170 Šulc Jan Jandora Jan
  Journal of hydrology and hydromechanics = Vodohospodársky časopis / . Vol. 67, no.4 (2019), s. 329-338
  modular limit relative weir height full-width sharp-edged broad-crested weir submergence coefficient
  https://content.sciendo.com/view/journals/johh/67/4/article-p329.xml
  článok z periodika
  ADD - Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 8. Air entrainment and free surface modeling of fully turbulent flow near the broad-crested weirs
  Orfánus Martin ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Pollack Periodica : . Vol. 14, no. 3 (2019), s. 153-164
  broad-crested weir physical model computational fluid dynamics hybrid modelling hydraulic research
  https://akademiai.com/doi/abs/10.1556/606.2019.14.3.15
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 9. Analysis of navigation on typical corridor on lower Váh using the CFD tools
  Orfánus Martin ; 010170  Dušička Peter ; 010170 Možiešik Ľudovít ; 010170 Rumann Ján ; 010170
  Journal of Landscape Management . Vol. 9, no. 1 (2018), s. 54-58
  vessels navigation computational fluid dynamics Váh river
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 10. Analyzing the impact of intake structure design during a simultaneous operation of turbines of a low pressure SHPP
  Bytčanková Lucia ; 010170  Rumann Ján ; 010170
  Colloquium on Landscape Management 2018 : . CD-ROM, s. 25-31
  low pressure small hydropower plant intake structure mathematical modelling
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok