Výsledky vyhľadávania

 1. Uplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikácií
  Beutelhauser Daniel ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143870
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Riešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v Bratislave
  Červenka Roman ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 (škol.)
  2020
  SVF ; Dátum obhajoby : 16.06.2020 ; Študijný odbor : stavebníctvo ; Študijný program : B-IKD

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143987
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Treba v mestách riešiť zápchy, alebo dostupnosť?
  Schlosser Tibor ; 010120 
  Cestná konferencia 2020 : . USB kľúč, s. 56-62
  dostupnosť mobilita dopravný systém dopravné modelovanie urbanizmus
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 4. Dostupnosť a mobilita – národná správa a poznatky zo strategickej témy kongresu
  Čelko Ján  Zábovský Michal Gnap Jozef Schlosser Tibor ; 010120
  Cestná konferencia 2020 : . USB kľúč, s. 11-16
  doprava umelá inteligencia spoplatnenie deľba prepravnej práce big data
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 5. Posúdenie dopytu po nových službách logistiky v rámci mesta Bratislava
  Cápayová Silvia ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 Braniš Marek ; 010120 Galkin Andrii Lobashov Oleksii
  Verejná osobná doprava - VOD 2020 : . USB kľúč, s. 107-114
  dopravná služba transport services Bratislava crowdsourcing pohyb tovaru movement of goods
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Riešenie systému tram-train v Bratislave trasa Starý most - železničná stanica Petržalka
  Schlosser Tibor ; 010120  Bálint Gabriel ; 010120
  Verejná osobná doprava - VOD 2020 : . USB kľúč, s. 25-36
  tram-train tram-train design koľajová doprava rail transport Bratislava - Petržalka Bratislava - Starý most Bratislava - Old bridge
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Potrebuje verejný sektor dopravné modelovanie na budovanie cestnej infraštruktúry?
  Schlosser Tibor ; 010120  Schlosser Peter Schlosser Michael Schlosser Martin
  Dopravná infraštruktúra v mestách : . USB kľúč, [8] s.
  verejný sektor public sector cestná infraštruktúra transport infrastructure dopravné modelovanie traffic modelling
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 8. Návrh dopravného riešenia prepojenia severnej tangenty tunelom do Petržalky
  Očakovský Tomáš ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146527
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Nové železničné prepojenie Nitra - Bratislava s cestovným časom pod 1 hodinu
  Fačkovec Jakub ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144722
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Návrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v Bratislave
  Tuška Denis ; 010120  Schlosser Tibor ; 010120 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 04.06.2019 ; Študijný odbor : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Študijný program : I-NKS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144757
  diplomová práca
  kniha

  kniha