Výsledky vyhľadávania

 1. Návrhy odporúčaní k odstráneniu zneužívania marketingu v stratégii udržateľného spoločensky zodpovedného podnikania v Slovnaft, a.s.
  Polák Michal ; 064000  Sekera Branislav (škol.)
  2015
  MTF ; Dátum obhajoby : 24.06.2015 ; Študijný odbor : 5.2.52. priemyselné inžinierstvo ; Študijný program : B-PMA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=112519
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Koncepty udržateľnosti. Podmienky účinnej implementácie do komplexnej podnikovej stratégie udržateľného rozvoja
  Sekera Branislav 
  Koncepty udržateľnosti organizácií : . s.272-281
  článok zo zborníka
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Perspectives for Utilization of Multicriteria Decision Methods AHP/ANP to Create a National Energy Strategy in Terms of Sustainable Development
  Moravčík Oliver ; M6000  Sekera Branislav ; M190 Beňo Rastislav ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Šmida Ľubomír ; M4000
  Advanced Materials Research : . Vol. 616-618 (2013), s.1585-1590
  AHP/ANP sustainable development
  článok z periodika
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Zvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - I. (Globalizácia verzus zložitosť rozhodovacích situácií)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.64-68
  globalizácia strategické rozhodovanie
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Zvyšovanie kvality stratégie SZP s využitím exaktných metód - II. (Stratégia SZP v kontexte s ISO 26 000)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Nové trendy v manažérstve kvality [elektronický zdroj] : . s.69-75
  kvalita
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. Neefektívnosť stratégie CSR bez implementácie do komplexnej podnikovej stratégie udržateľného rozvoja
  Sekera Branislav ; M190  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Spoločenská zodpovednosť - súčasť environmentálnej a firemnej kultúry . s.237-246
  udržateľný rozvoj CSR stratégia
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  (3) - článok
  článok

  článok

 7. Využitie metód multikriteriálneho rozhodovania pri tvorbe stratégie udržateľného rozvoja podnikov
  Sekera Branislav ; M190  Hrdinová Gabriela ; M4000
  Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi : . s.381-392
  udržateľný rozvoj
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 8. Primenenie analitičeskogo ierarchičeskogo processa v oblasti KSO - IV (teoretičeskije osnovy ekologičeski orientirovannogo antikrizisnogo upravlenija riskami)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Rašla Vladimír Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 2 : . s.287-296
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok

 9. Využitie metódy analytického hierarchického procesu (AHP) pri stanovovaní strategických cieľov stakeholderov v rámci stratégie CSR
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.63-67
  stakeholderi strategické ciele
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Primenenie analitičeskogo ierarchičeskogo processa v oblasti KSO - II (zainteresovannyje storony)
  Drieniková Katarína ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Naňo Tomáš ; M4000 Rašla Vladimír Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Upravlenije ekonomikoj: metody, modeli, technologii. Tom 1 : . s.261-267
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - monografia
  článok

  článok