Výsledky vyhľadávania

 1. Spent fuel transport container c-30 residual heat removal modeling / aut. J Václav, Mária Čarnogurská, T Brestovič, J Sivák, Andrea Václavová
  Václav J.  Čarnogurská Mária Brestovič T. Sivák J. Václavová Andrea ; 066000
  ANS IHLRWM 2017 : . S. 587-594
  Containers fuels radiation protection
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040187398&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Spent+fuel+transport+container&st2=&sid=b8b68bc1595deb978417a08383d3a11e&sot=b&sdt=b&sl=45&s=TITLE-ABS-KEY%28Spent+fuel+transport+container%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Návrh robotického školiaceho pracoviska na báze robota IRB 120
  Sivák Jakub ; 063000  Velíšek Karol ; 063800 (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 08.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.50. výrobná technika ; Študijný program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118243
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Súčasné trendy v objemovom tvárnení horčíkových zliatin
  Sivák Jakub ; M  Kapustová Mária (škol.) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 23.06.2014 ; Študijný program : 178 . - 48s CD
  výrobné technológie Production Technologies horčíkové zliatiny
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87550
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Manažment III : Systémový prístup k manažmentu a auditu organizácie
  Závadský Ján  Sakál Peter ; 064000 Pomffyová Mária Hrdinová Gabriela Závadská Zuzana Molnár Pavol (rec.) Sivák Jaroslav (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Iura Edition, 2012 . - 174 s
  ISBN 978-80-8078-512-3
  učebnica
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  (3) - článok
  Manažment III

  kniha

 5. Visio - průvodce nástroji kreslicího programu
  Sivák Jaroslav 
  Praha : BEN - technická literatura, 1997 . - 199 s
  ISBN 80-86056-09-0
  brožúra
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FCHPT0001
  kniha

  kniha