Výsledky vyhľadávania

 1. Application of the simple linear regression model in the experiment / aut. Eva Ostertagová, Oskar Ostertag, Peter Sivák
  Ostertagová Eva  Ostertag Oskar Sivák Peter
  Applied Mechanics and Materials . Vol. 816, (2015), s. 496-506
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. Influence of material structure and its properties on predicting life of pressure pipeline
  Delyová Ingrid  Sivák Peter Trebuňa František Hricová Beata
  Applied Mechanics and Materials . s.430-435
  článok z periodika
  (1) - výskumná správa
  článok

  článok

 3. Detecting User's Emotional State
  Forus Samo ; I300  Gajdoš Jozef ; I200 Geier Martin ; I300 Greguš Peter Hudák Miroslav ; I300 Sivák Peter ; I200 Šinský Peter ; I200 Chudá Daniela (škol.) ; I200
  IIT.SRC 2013: student research conference [elektronický zdroj] : . s.461-462
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Interaktívne zobrazovanie grafov v 3D priestore
  Sivák Peter ; I300  Kapec Peter (škol.) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 35 s príl.
  informatika Informatics graph interaction interakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65285
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT0100
  kniha

  kniha

 5. Teória inžinierskeho experimentu
  Trebuňa František  Sivák Peter
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 145 s
  ISBN 978-80-553-1400-6
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0010
  MTF1110
  Teória inžinierskeho experimentu

  kniha

 6. Experimentálne metódy mechaniky : Tenzometria
  Trebuňa František  Sivák Peter
  1. vyd.
  Košice : TU v Košiciach, 2012 . - 246 s
  ISBN 978-80-553-1378-8
  tenzometria
  skriptá
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0010
  SJF8200
  MTF2100
  Experimentálne metódy mechaniky

  kniha

 7. Degradačné procesy a predikcia životnosti
  Ostertag Oskar  Sivák Peter
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010
  ISBN 978-80-553-0486-1
  monografia
  (1) - výskumná správa
  kniha

  kniha

 8. Ontology as an Information Base for a Family of Domain Oriented portal Solutions
  Barla Michal ; I200  Bartalos Peter ; I200 Sivák Peter ; I200 Szobi Kristián Tvarožek Michal ; I200 Filkorn Roman ; I200
  Advances in Information Systems Development, New Methods and Practice for the Networked Society, Vol. 1, Proceedings of the 15 ťh International Conference, Budapest, Hungary, August 31 - September 2, 2006 . s.423-433
  ontológia portálové riešenie generovanie formulárov CRUD ontologicko-objektové mapovanie
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FIIT1000
  článok

  článok

 9. Overenie bezpečnostného prevádzkovania potrubného dvora strojov 6 MW KS 01 Veľké Kaspušany pri kompresných pomeroch vyšších ako 1,39 (1,42 - 1,43) : Záverečná správa
  Trebuňa František  Šimčák František Buršák Marián Gmiterko Alexander Peťková Viera Élesztös Pavel ; J220 Bocko Jozef Jurica Vladimír Horbaj Peter Ostertag Oskar Šarga Patrik Delyová Ingrid Tomko Peter Sivák Peter Trebuňa Peter Pástor Miroslav Kováč Daniel Tomčík Jozef Bajus Juraj Bakšiová Zuzana
  1. vyd.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2006 . - 345 s
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. SPOT-IT: Going Beyond the Vision Loss Boundaries
  Tvarožek Michal ; 070200  Adam Martin ; 070200 Barla Michal ; 070200 Sivák Peter ; I200 Bieliková Mária ; 070200
  Improving the quality of life in a changing world, International Symposium on Intelligent Environments, 5-7 April 2006, Cambridge - United Kingdom : . s.67-76
  získavanie informácií poskytovanie informácií RFID webová služba
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok