Výsledky vyhľadávania

 1. Stavebno - technologický projekt pre polyfunkčný objekt MIRA
  Lormusz Juraj ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 05.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145287
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Bytový dom
  Švolík Adam ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137241
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 3. Bytový dom
  Uhrovčík Denis ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138907
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 4. Bytový dom
  Gottwald Martin ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 10.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=136739
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 5. Stavebno - technologický projekt pre polyfunkčný objekt EcoDesign House
  Soják Ondrej ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 06.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145217
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Bytový dom
  Pőthe Gergely ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2019
  SVF ; Dátum obhajoby : 11.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : B-TMS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=142754
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Real estate development and facility management
  Somorová Viera  Matúšek Richard ; 010270
  CTM 2019 - Construction Technology and Management : . CD-ROM, s. 129-136
  development facility management real estate
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Facility management Systémy manažérstva Požiadavky s návodom na použitie (ISO 41 001:2018) STN EN ISO 41 001
  Somorová Viera ; 010270  Matúšek Richard ; 010270
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019 2019 . - 56
  facility management Európska norma Facility management
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 9. Facility management Slovník (ISO 41 011:2017) STN EN ISO 41 011
  Somorová Viera ; 010270  Matúšek Richard ; 010270
  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019 Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2019 2019 . - 22
  facility management angličtina - slovníky - čeština - slovenčina Európska norma Facility management
  výskumná správa
  AGI - Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách
  kniha

  kniha

 10. Stavebno - technologický projekt: Bytové domy - Idanská ul. Košice
  Čauder Andrej ; 010270  Somorová Viera ; 010270 (škol.)
  2018
  SVF ; Dátum obhajoby : 07.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.8. stavebníctvo ; Študijný program : I-TS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137681
  diplomová práca
  kniha

  kniha