Výsledky vyhľadávania

 1. Moderné trendy vo vysokoškolskom vzdelávaní : Nadstavbový modulárny kurz
  Strakoš Jozef ; M7100  Tóthová Renáta Rehúš Michal Kuruc Martin (rec.) Kostelník Ján (rec.) ; M220
  1. vyd.
  Trnava : Totem 2014 . - 56 s.
  ISBN 978-80-971360-9-3
  vysokoškolské vzdelávanie
  skriptá
  kniha

  kniha

 2. Entuziazmus učiteľa
  Kotvanová Katarína  Strakoš Jozef (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 70 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80890
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Požiadavky na absolventov SOŠ a ich uplatnenie v praxi
  Lizancová Lucia  Strakoš Jozef (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 80 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects trh práce kompetencie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80836
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 5. Návrh učebnej pomôcky
  Lábsky Adam  Strakoš Jozef (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 59 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects učebná pomôcka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81128
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Šikana a kyberšikana
  Rebrová Michaela ; M  Strakoš Jozef (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 83 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80817
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 7. Využitie videozáznamu v autodiagnostike učiteľa : Diplomová práca
  Hrablayová Katarína  Strakoš Jozef (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 75 s., CD-ROM
  pedagogická komunikácia učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69852
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Projektové vyučovanie v praxi stredných odborných škôl na Slovensku
  Strakoš Jozef ; M7100 
  Media4u Magazine . Roč. 8, č. 4 (2011), s.71-73
  projektové vyučovanie prax
  článok z periodika
  BDE - 12/Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 9. Ďalšie vzdelávanie učiteľov stredných škôl
  Schreinerová Henrieta  Strakoš Jozef (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ;
  kreditný systém učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67388
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 10. Hospitácie v praxi stredných škôl : Diplomová práca
  Čuháková Eva  Strakoš Jozef (škol.) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 74 s., CD-ROM
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67407
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha