Výsledky vyhľadávania

 1. Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r.o.
  Jančík Juraj ; 065000  Szabová Zuzana ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144134
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Posúdenie bezpečnosti na vybranom pracovisku v spoločnosti IRON MOUNTAIN SLOVAKIA, s.r.o.
  Knap Michal ; 065000  Szabová Zuzana ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144136
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Bezpečnosť práce pri používaní hydraulickej vyslobodzovacej techniky
  Pilka Adrián ; 065000  Szabová Zuzana ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 03.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : I-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144143
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Timing parameters of pyrotechnic igniter based on magnesium powder / aut. Vojtěch Pelikán, Richard Kuracina, Zuzana Szabová
  Pelikán Vojtěch  Kuracina Richard ; 065200 Szabová Zuzana ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 97-104
  igniter dispersed dust magnesium powder
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_11_2019_Pelik%C3%A1n.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Study of explosion characteristics of the wheat flour dust clouds in dependence of the particle size distribution / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Eva Buranská
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Buranská Eva ; 065200
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 65-72
  wheat flour dust clouds explosion characteristics explosion pressure
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_7_2019_Kuracina1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 6. The maximum explosion pressure of lignite in dependence on particle size / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 57-64
  lignite dust clouds explosion characteristics explosion pressure
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_6_2019_Kuracina.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 7. Study of fire characteristics of industrial dust / aut. Zuzana Szabová, Richard Kuracina
  Szabová Zuzana ; 065000  Kuracina Richard ; 065200
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 27, no. 44 (2019), s. 49-56
  dust layer dust explosion dust cloud
  https://www.researchpapers.mtf.stuba.sk/wp-content/uploads/2019/07/VP44_5_2019_Szabov%C3%A1.pdf
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Zapojenie ovládania na aktiváciu a časovanie zapálenia pyrotechnického palníka : prihláška úžitkového vzoru č. 208-2018, dátum podania prihlášky: 22.11.2018, dátum zverejnenia prihlášky: 04.06.2019, Vestník ÚPVSR č. 06/2019, stav: platný, zapísaný úžitkový vzor č. 8620, dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru: 05.11.2019, Vestník ÚPV SR č. 11/2019 / aut. Richard Kuracina, Zuzana Szabová, Milan Marônek, Štefan Václav, Karol Balog, Jozef Bárta
  Kuracina Richard ; 065200  Szabová Zuzana ; 065000 Marônek Milan ; 063100 Václav Štefan ; 063600 Balog Karol ; 065000 Bárta Jozef ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2019 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/208-2018
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Autorské osvedčenia, patenty, objavy
  kniha

  kniha

 9. Hodnotenie ergonomických rizík pri práci na vybranom strojnom zariadení
  Jadrná Monika ; 065000  Szabová Zuzana ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=139731
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Zásady bezpečnosti pri práci s vysokozdvižným vozíkom
  Bíliková Veronika ; 065000  Szabová Zuzana ; 065000 (škol.)
  2019
  MTF ; Dátum obhajoby : 18.06.2019 ; Študijný odbor : 8.3.5. bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ; Študijný program : B-IBE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153159
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha