Výsledky vyhľadávania

 1. Polyradical PROXYL/TEMPO Conjugates Connected by Ester/Amide Bridges: Synthesis, Physicochemical Studies, and DFT Calculations / aut. Mária Gurská, Vlasta Brezová, Ivan Šalitroš, Ľubomír Švorc, Ivan Špánik, Ján Moncoľ, Ján Pavlik, Peter Szolcsányi
  Gurská Mária ; 048140  Brezová Vlasta ; 045210 Šalitroš Ivan ; 042190 Švorc Ľubomír ; 041000 Špánik Ivan ; 041000 Moncoľ Ján ; 042190 Pavlik Ján ; 042190 Szolcsányi Peter ; 048140
  ChemPlusChem . Vol. 86, iss. 3 (2021), s. 396-405
  https://chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cplu.202000803?af=R
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydov
  Dacho Vladimír ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 22.06.2020 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150707
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Syntéza a vlastnosti nových TEMPO/PROXYL konjugátov
  Gurská Mária ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2020
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 23.06.2020 ; Študijný odbor : chémia, chemické inžinierstvo a technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150729
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Scalable Green Approach Toward Fragrant Acetates / aut. Eva Puchľová, Peter Szolcsányi
  Puchľová Eva ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140
  Molecules : . Vol. 25, iss. 14 (2020), s. [1-11], art. no. 3217
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Syntéza a vlastnosti analógov filbertonu
  Dendys Michal ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 27.05.2019 ; Študijný odbor : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Študijný program : I-TCHEM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143093
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. DMSO metylácie heteroaromátov
  Dráb Ľuboš ; 048140  Szolcsányi Peter ; 048140 (škol.)
  2019
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 17.06.2019 ; Študijný odbor : 5.2.18. chemické technológie, 4.1.14. chémia ; Študijný program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=135700
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 7. Praktické príklady z organickej chémie - 1. časť / aut. Oľga Caletková, Pavol Jakubec, Anna Koreňová, Angelika Lásiková, Peter Szolcsányi, Peter Šafař
  Caletková Oľga  Jakubec Pavol ; 048140 Koreňová Anna ; 048140 Lásiková Angelika ; 048140 Szolcsányi Peter ; 048140 Šafař Peter ; 048140
  1. vyd.
  Bratislava, FCHPT STU, Slovenská chemická knižnica, 2019 . - 123 s.
  ISBN 978-80-89597-98-7
  príručka
  BCI - Skriptá a učebné texty
  kniha

  kniha

 8. TEMPO/PROXYL-derived bis(amide) monomers and dimers. Theory vs. Experiment / aut. Michal Malček, Lukáš Bučinský, Dária Nitrayová, Peter Szolcsányi, Vlasta Brezová
  Malček Michal ; 045210  Bučinský Lukáš ; 045280 Nitrayová Dária ; 048140 Szolcsányi Peter ; 048140 Brezová Vlasta ; 045210
  XIth EFEPR 2019 Conference, 1.-5.9.2019, Bratislava : . S. [1]
  článok zo zborníka
  AFH - Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
  článok

  článok

 9. Scalable Preparation of Enantioenriched (S)-5-methylhept-2-en-4-one. Synthesis and Aroma Properties of Achiral Analogues Thereof / aut. Eva Puchľová, Michal Dendys, Ivan Špánik, Peter Szolcsányi
  Puchľová Eva ; 048140  Dendys Michal Špánik Ivan ; 041000 Szolcsányi Peter ; 048140
  Molecules : . Vol. 24, iss. 24 (2019), s. [1-10], Art. No. 4497
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 10. Combined DFT and EPR study of newly synthesized TEMPO/PROXYL-derived bis(amide) compounds / aut. Michal Malček, Lukáš Bučinský, Dária Nitrayová, Peter Szolcsányi, Vlasta Brezová
  Malček Michal ; 045210  Bučinský Lukáš ; 045280 Nitrayová Dária Szolcsányi Peter ; 048140 Brezová Vlasta ; 045210
  XIth International Workshop on EPR (ESR) in Biology and Medicine : . S. 90-90
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok