Výsledky vyhľadávania

 1. Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education .Vedecké kolokvium, 4. decembra 2019, Bratislava / zost. Dušan Špirko ; rec. Katarína Teplická, Irina Bondareva [elektronický zdroj]
  Špirko, Dušan, ; 902024 (zost.) Teplická, Katarína (rec.) Bondareva, Irina, ; 902024 (rec.)
  Inovácie v univerzitnom vzdelávaní. Innovations in University Education 4.december 2019 Bratislava
  1. vyd
  Bratislava Spektrum STU 2019 . - CD ROM, 132 s.
  ISBN 978-80-227-4970-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (7) - článok
  kniha

  kniha

 2. Krízový manažment vo vzdelávaní ako manažérsky nástroj podnikania. / aut. Jaroslava Kádárová, Katarína Teplická
  Kádárová Jaroslava  Teplická Katarína
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 11, č.1 (2019), s.46-55
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 3. Smerovanie manažmentu výkonnosti v praxi a vo vzdelávaní. / aut. Radoslav Bajus, Katarína Teplická
  Bajus Radoslav  Teplická Katarína
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 11, č.1 (2019), s.6-15
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 4. Znalosti a zručnosti pracovníkov manažmentu leteckej dopravy a ich vzdelávanie na univerzitách. / aut. Matúš Bozogáň, Soňa Hurná, Katarína Teplická
  Bozogáň Matúš  Hurná Soňa Teplická Katarína
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 11, č.1 (2019), s.17-25
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 5. Princípy starostlivosti o zákazníka a ich vplyv na tvorbu zisku podniku / Katarína Teplická
  Teplická Katarína 
  Manažment v teórii a praxi : . Roč. 13, č. 1 (2017), s. 24-32
  článok z periodika
  (1) - monografia
  článok

  článok

 6. The importance of quality economy by costs reduction in the mining company / Katarína Teplická, Jaroslava Kádárová, Marek Potkány
  Teplická Katarína  Kádárová Jaroslava Potkány Marek
  Research Journal of Mining . Vol. 1, iss. 1 (2017), s. 27-33
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Krízové riadenie a plánovanie v miestnej samospráve / aut. Ondrej Železník, Jana Chovancová, Alena Pauliková ; rec. Katarína Teplická, Soňa Hurná, Jana Rosičová
  Železník Ondrej  Chovancová Jana Pauliková Alena ; 064000 Teplická Katarína (rec.) Hurná Soňa (rec.) Rosičová Jana (rec.)
  1. vyd.
  Košice : TU v Košiciach, 2016 . - 99 s.
  ISBN 978-80-553-2461-6
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 8. Advantages and disadvantages of environmental management system and emas for mining corporations
  Teplická Katarína  Čulková K. Antošová Mária
  SGEM 2013 - Informatics, Geoinformatics and Remote Sensing : . s.19-26
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  článok

  článok

 9. Štúdia komparácie systému EMS a EMAS v podmienkach výrobných podnikov
  Teplická Katarína 
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2012), s.46-50
  článok z periodika
  (2) - článok
  článok

  článok

 10. Nákladový controlling a jeho využitie v systéme manažérstva kvality
  Teplická Katarína 
  Ekonomika a manažment podnikov 2011 : . s.225-232
  článok zo zborníka
  (2) - článok
  článok

  článok