Výsledky vyhľadávania

 1. Hodnotenie a klasifikácia žiakov na stredných odborných školách
  Daxner Ján  Tináková Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012
  MTF ; . - 78 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects testing classification sebahodnotenie klasifikácia hodnotenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81163
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 2. Návrh a tvorba učebnej pomôcky v predmete Náuka o materiáli
  Hromadová Margita ; M  Tináková Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 80 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects PowerPoint didaktická technika učebná pomôcka
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81026
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 3. Skúmanie interakcie učiteľ - žiak vo vyučovaní
  Popa Mikuláš ; M  Tináková Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF KIP, 2012 . - 79 s príl
  učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects interaction pedagogická komunikácia interakcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80859
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Project-Based Learning at Secondary Vocational Schools in Slovakia
  Kadnár Jozef ; M7000  Tináková Katarína ; M220
  IICE 2011 : . s.171-173
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Evaluating Teachers at Slovak Elementary and Secondary Schools
  Tináková Katarína ; M220  Kadnár Jozef ; M7000 Tóblová Eva ; M220
  Humanities, Historical and Social Sciences : . s.356-359
  evaluation elementary and secondary schools
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. The implementation of communication technologies within teaching of professional subjects
  Tináková Katarína ; M220 
  EDULEARN11 : . s.002138-002140
  electronic communication
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Využitie informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní odborných predmetov na SŠ : Diplomová práca
  Soviarová Andrea  Tináková Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 90 s., CD-ROM
  odborné predmety didaktická technika učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67522
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. The implementation of teacher´s communication competencies within project-based learning at secondary vocational schools in Slovakia
  Tináková Katarína ; M220 
  EDULEARN11 : . s.002135-002137
  verbal communication
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  (1) - skriptá
  článok

  článok

 9. Hygiena školského prostredia a vyučovacieho procesu : Bakalárska práca
  Tužinský Michal  Tináková Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73507
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Humanizácia školstva SR : Bakalárska práca
  Mináriková Božena  Tináková Katarína (škol.) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 50 s., CD-ROM
  humanizmus humanizácia učiteľstvo praktických predmetov v technických odboroch Teaching Practical Subjects in Engineering Majors
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73502
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha