Výsledky vyhľadávania

 1. Evaluating level of enterprise innovativeness through innovation ratios / aut. Hana Janáková, Róbert Tomčík
  Janáková Hana ; 902023  Tomčík Róbert
  Innovation Management, Entrepreneurship and Sustainability(IMES 2017) . S.338-348
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 2. Modelové riešenie finančného potenciálu podniku v súvislosti s realizáciou inovačných projektov
  Tomčík Róbert ; 902020  Bondareva Irina ; 902024 (škol.)
  2016
  902020 ; Dátum obhajoby : 26.08.2016 ; Študijný odbor : 3.3.11. odvetvové a prierezové ekonomiky ; Študijný program : D-OPE

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133859
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 3. Fuzzy logic as a part of analytic hierechy process / aut. Hana Janáková, Róbert Tomčík
  Janáková Hana ; 902023  Tomčík Róbert ; 902020
  Aplimat 2016 : . CD-ROM, S.576-582
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Selecting a marketing strategy using the analytic hierarchy process / aut. Hana Janáková, Róbert Tomčík
  Janáková Hana ; 902023  Tomčík Róbert
  Marketing identity 2016. Brand we love , part I. . S.114-122,CD-ROM
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 5. Hodnotenie finančného potenciálu podniku v súvislosti s realizáciou inovačných projektov / aut. Róbert Tomčík, Irina Bondareva, Hana Janáková ; rec. Beáta Stehlíková, Jana Kajanová
  Tomčík Róbert  Bondareva Irina ; 902024 Janáková Hana ; 902023 Stehlíková Beáta (rec.) Kajanová Jana (rec.)
  1.vyd
  Bratislava Vydavateľstvo STU 2016 . - 129 s
  ISBN 978-80-227-4634-2
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  (1) - monografia
  (1) - článok
  kniha

  kniha

 6. Financial potential in connection with the implementation of innovative projects-an assessment model / aut. Róbert Tomčík, Irina Bondareva
  Tomčík Róbert  Bondareva Irina ; 902024
  Journal of knowledge society (časopis znalostní společnosti) . Roč. 4, č. 1 (2016), s.1-9
  http://jks.euin.org/1-2016
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 7. Formation of company strategy by the analytic hierarchy proces / aut. Irina Bondareva, Róbert Tomčík
  Bondareva Irina ; R2020  Tomčík Róbert ; R2020
  Menedžment u XXI storičči. Metodologija i praktika . S.162-164
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Major problems of economic development in Slovak republic and Poland / aut. Irina Bondareva, Róbert Tomčík
  Bondareva Irina ; R2020  Tomčík Róbert ; R2020
  Significance of human resources and strategy in organization improvement : . S.68 - 81
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 9. Selecting a competitive strategy for manufacturing company using the analytic hierarchy process / aut. Irina Bondareva, Irina Družinina, Róbert Tomčík
  Bondareva Irina ; R2020  Družinina Irina Tomčík Róbert ; R2020
  Innovations in Science and Education . S.56-63
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Porovnanie ekonomického rozvoja Slovenskej republiky a Českej republiky na základe indexu globálnej konkurencieschopnosti / aut. Irina Bondareva, Róbert Tomčík
  Bondareva Irina ; R2020  Tomčík Róbert ; R2020
  Scientific Papers of the University of Pardubice, Series D . Volume 22, No 33 (2015), s.6-16
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok