Výsledky vyhľadávania

 1. Agroturistické centrum v Lokci
  Majdová Daniela  Turček Ivan (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  pozemné stavby a architektúra Building Structures and Architecture agroturistika príroda
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61847
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 2. Agroturistické centrum v Šoltýske
  Timková Barbora  Turček Ivan (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  pozemné stavby a architektúra Building Structures and Architecture
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61863
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Spoločenský dom - rekonštrukcia
  Cichrová Katarína  Turček Ivan (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  SVF ;
  architektonické konštrukcie a projektovanie Architectural Constructions and Design Prestavba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=51929
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. kniha

  kniha

 5. Bytový dom
  Glembová Eva ; V180  Turček Ivan (škol.) ; V180
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010
  pozemné stavby a architektúra Building Structures and Architecture floor
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=39461
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 6. kniha

  kniha

 7. Dedina-energia-biomasa
  Turček Ivan ; V180  Vavrovič Boris ; V180
  Konštrukcie pozemných stavieb 2009.Budovy na bývanie - energia a ekológia : . s.68-71
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok

 8. Stavba roka 2008 z pohľadu odbornej poroty
  Gramblička Štefan ; V110  Špaček Robert ; A2120 Turček Ivan ; V180 Repka Pavel Kerekeš Richard Solár František Golejová Blanka Trnkusová Martina
  Eurostav . roč.14, č.7-8 (2008), s.20-23
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 9. Sociálne byty v súradniciach fondov a dotácií
  Turček Ivan ; V180 
  Urbanistické, architektonické a technické aspekty obnovy vidieka VI. : . s.151-154
  sociálne byty social flats
  článok zo zborníka
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Spodná stavba v súradniciach nízkoenergetického domu
  Turček Ivan ; V180 
  Konštrukcie pozemných stavieb - nízkoenergetické domy 2007 : . s.43-48
  článok zo zborníka
  BED - 13/ZRUŠENÉ ; 12/Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
  článok

  článok