Výsledky vyhľadávania

 1. Lighting as an important factor of students´ work environment / Ivana Tureková, Danka Lukáčová, Gabriel Bánesz
  Tureková Ivana  Lukáčová Danka Bánesz Gabriel
  International Journal of Engineering Pedagogy [elektronický zdroj] . Vol. 9, no. 1 (2019), s. 57-67
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 2. The effect of external conditions on ignition temperature thermoplastic polyurethane elastomers
  Tureková Ivana ; M5000  Szabová Zuzana ; M5000 Chrebet Tomáš ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Advanced Materials Research : . s. 14-17
  thermoplastic elastomer polyurethane
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Horľavé kvapaliny v kontexte CLP
  Tureková Ivana ; M5000  Turňová Zuzana ; M5000 Harangozó Jozef ; M5000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 : . s.140-143
  horľavé kvapaliny CLP
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 4. Vplyv aplikácie intumescenčného náteru na tepelnú degradáciu elektrických káblov
  Harangozó Jozef ; M5000  Tureková Ivana ; M5000 Pastier Martin ; M5000 Turňová Zuzana ; M5000
  Spektrum . Roč. 13, č. 1 (2013), s.8-9
  tepelný tok elektrické káble
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 5. Využitie stromu udalostí na analýzu rizík a spoľahlivosti ľudského činiteľa
  Belčík Michal ; M5000  Szabová Zuzana ; M5000 Tureková Ivana Balog Karol ; M5000
  Aktuálne otázky bezpečnosti práce. New Trends in Safety and Health [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [8] p.
  strom udalostí analýza rizík
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 6. TGA, DTA a DSC ako základné metódy termickej analýzy pre stanovenie nebezbečných vlastností
  Zigo Jaroslav ; M5000  Tureková Ivana ; M5000
  Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 2013 : . s.158-161
  termická analýza TGA DTA
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 7. Vplyv alkoholu na bezpečnosť práce vodičov
  Chrenková Barbora  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety vodič
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89991
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 8. Podmienky výberu vhodných osobných ochranných pracovných prostriedkov zváračov
  Posová Veronika ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety welding risk analysis analýza rizika zváranie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78667
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 9. Posúdenie ergonomických aspektov pri výrobe interiérov automobilov
  Uváčiková Klaudia ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety risk analysis analýza rizika ergonómia bezpečnosť pri práci
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78658
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 10. Vyrozumenie v lokalite Bohunice zariadením ZUZANA
  Mikuš Jaroslav ; M  Tureková Ivana (škol.) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79279
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha