Výsledky vyhľadávania

 1. Current state in the field of life-long learning of employees in the mechanical engineering and automotive industries in the Slovak Republic and the Czech republic / aut. Mária Behúlová, Ivo Říha, Jan Václav, Jana Mesárošová
  Behúlová Mária ; 066000  Říha Ivo Václav Jan Mesárošová Jana ; 064000
  Development of Materials Science in Research and Education (DMSRE 2020) : . S. 42
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 2. Spent fuel transport container c-30 residual heat removal modeling / aut. J Václav, Mária Čarnogurská, T Brestovič, J Sivák, Andrea Václavová
  Václav J.  Čarnogurská Mária Brestovič T. Sivák J. Václavová Andrea ; 066000
  ANS IHLRWM 2017 : . S. 587-594
  Containers fuels radiation protection
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85040187398&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Spent+fuel+transport+container&st2=&sid=b8b68bc1595deb978417a08383d3a11e&sot=b&sdt=b&sl=45&s=TITLE-ABS-KEY%28Spent+fuel+transport+container%29&relpos=2&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Zefektívnenie procesu zvárania hornej plošiny železničného vozňa v podmienkach ŽOS TRNAVA, a.s.
  Václav Juraj ; 063000  Štefanička Jozef (škol.)
  2016
  MTF ; Dátum obhajoby : 07.06.2016 ; Študijný odbor : 5.2.51. výrobné technológie ; Študijný program : I-ZASM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132177
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 4. Nuclear fuel cycle / aut. Vladimír Slugeň, Miroslav Božík, Branislav Hatala, Marek Mikloš, Gabriel Farkas ; rec. Jozef Sitek, Juraj Václav
  Slugeň Vladimír ; 036000  Božík Miroslav Hatala Branislav Mikloš Marek Farkas Gabriel ; 036000 Sitek Jozef ; 036000 (rec.) Václav Juraj (rec.)
  1. ed.
  Bratislava : Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, s.r.o., 2015 . - 180 s.
  ISBN 978-80-8166-001-6
  monografia
  BAB - Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 5. Návrh opatrení ergonomickej racionalizácie v podniku PCA Slovakia, s.r.o., Trnava
  Václav Juraj ; M  Marková Petra (škol.) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; Dátum obhajoby : 26.06.2014 ; Študijný program : 175 . - 67s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management Occupational Health and Safety ergonomic program ergonómia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102596
  bakalárska práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF0001
  kniha

  kniha

 6. Jadrový palivový cyklus
  Slugeň Vladimír ; E060  Božik Miroslav Zemek Martin Hatala Branislav Mikloš Marek ; E060 Farkas Gabriel ; E060 Sitek Jozef (rec.) ; E060 Václav Juraj (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Pedagogické vydavateľstvo DIDAKTIS, 2014 . - 178 s
  ISBN 978-80-8166-001-6
  monografia
  AAB - Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 7. Nové metalurgické postupy svařování oceli / [aut.]Václav Pilous, Jan Václav
  Pilous Václav  Václav Jan
  1.vyd.
  Praha : SNTL, 1985 . - 327 s : príl
  oceľ zvarovanie postupy metalurgické Zvarovanie ocele
  monografia
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  MTF2000
  kniha

  kniha