Výsledky vyhľadávania

 1. Degradačné procesy vo fotovoltických systémoch na báze SiC
  Pravda Luděk ; 032000  Váry Michal ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : I-ENE . - 71 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=131231
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 2. Diagnostické metódy hodnotenia stavu káblových izolačných systémov
  Gelušiak Radovan ; 032000  Váry Michal ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : I-ENE . - 47 s.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137434
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 3. Laboratórne zariadenie na dlhodobé skúšky káblových systémov vo vode
  Ťapajna Jozef ; 032000  Váry Michal ; 032000 (škol.)
  2018
  FEI ; Dátum obhajoby : 12.06.2018 ; Študijný odbor : 5.2.9. elektrotechnika ; Študijný program : I-ENE . - 87 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137442
  diplomová práca
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI0100
  kniha

  kniha

 4. Podpora realizácie zákona NR SR Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní na FEI STU / aut. Miroslav Kopča, Michal Váry
  Kopča Miroslav ; 032000  Váry Michal ; 032000
  Andragogické štúdie 2018 / . S. 253-262
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 5. Electric measurements of PV heterojunction structures a-SiC/c-Si / aut. Milan Perný, Vladimír Šály, František Janíček, Miroslav Mikolášek, Michal Váry, Jozef Huran
  Perný Milan ; 032000  Šály Vladimír ; 032000 Janíček František ; 032000 Mikolášek Miroslav ; 033000 Váry Michal ; 032000 Huran Jozef
  Journal of Electrical Engineering : . Vol. 69, No. 1 (2018), s. 52-57
  amorphous silicon carbide thin films solar cell impedance spectroscopy equivalent circuit
  http://iris.elf.stuba.sk/JEEEC/data/pdf/1_118-07.pdf
  článok z periodika
  ADN - 13/NOVÉ Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  článok

  článok

 6. Electric field distribution in PV modules / aut. Vladimír Šály, Milan Perný, Vladimír Ďurman, Michal Váry, František Janíček
  Šály Vladimír ; 032000  Perný Milan ; 032000 Ďurman Vladimír ; 032000 Váry Michal ; 032000 Janíček František ; 032000
  ICREN 2018 : . S. 21
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 7. Assessment of encapsulation materials for solar cells / aut. Vladimír Šály, Vladimír Ďurman, Michal Váry, Milan Perný, František Janíček
  Šály Vladimír ; 032000  Ďurman Vladimír ; 032000 Váry Michal ; 032000 Perný Milan ; 032000 Janíček František ; 032000
  ICREN 2018 : . 7 s.
  https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/pdf/2018/36/e3sconf_icren2018_00008.pdf
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 8. Elektrotechnológia 2018 : elektronický zdroj Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie. Banská Štiavnica, Slovenská republika. 22.-24.5.2018 / ed. Milan Perný ; rec. Michal Váry, Jaroslav Lelák
  Perný, Milan, ; 032000 (ed.) Váry, Michal, ; 032000 (rec.) Lelák, Jaroslav, ; 032000 (rec.)
  Medzinárodná konferencia Elektrotechnológia 2018 22.-24.5.2018 Banská Štiavnica, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Vydavateľstvo Spektrum STU, 2018 . - 107 s. CD-ROM
  ISBN 978-80-227-4798-1
  zborník (príspevkov)
  FAI - Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
  (10) - článok
  kniha

  kniha

 9. Kogenerácia a kombinovaná výroba elektriny a tepla / aut. František Janíček, Marek Pípa, Attila Kment, Michal Váry
  Janíček František ; 032000  Pípa Marek ; 032000 Kment Attila ; 032000 Váry Michal ; 032000
  Elektrotechnológia 2018 : . CD-ROM, S. 25-30
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 10. Skenovacia elektrónová mikroskopia - Podpora riešenia problémov s kompatibilitou impregnantu s izoláciou vývodových vodičov / aut. Alena Kozáková, Katarína Kocúrová, Miroslav Ďuračka, Bohumil Kotlárik, Zuzana Filová, Michal Váry
    Kocúrová Katarína Ďuračka Miroslav Kotlárik Bohumil Filová Zuzana Váry Michal ; 032000
  Elektrotechnológia 2018 : . CD-ROM, S. 50-57
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok