Výsledky vyhľadávania

 1. Endo-parazitická algo-tektúra vo foyeri FA STU
  Valúšek Michal ; A8180 
  ALFA . Roč.17, č.2 (2012), s.54-55
  digitálny algoritmus
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 2. Jazyk architektúry
  Valúšek Michal ; A8180 
  ALFA . Roč.17, č.1 (2012), s.58-59
  architektúra jazyk architektúry
  článok z periodika
  BDF - 12/Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 3. Chaotické štruktúry - skrytá logika emergentných systémov na platforme parametrického navrhovania architektúry
  Valúšek Michal ; A8180  Šimkovič Vladimír (škol.) ; A8180
  Bratislava : STU v Bratislave FA, 2012 . - 162 s
  architektúra architecture emergentný
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71172
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FAR0100
  kniha

  kniha

 4. Chaotické štruktúry : Skrytá logika emergentných systém,mov na platforme parametrického navrhovania architektúry
  Valúšek Michal ; A8180 
  ALFA . Roč.16, č.3 (2011), s.32-35
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 5. Emergentná štruktúra
  Valúšek Michal ; A8180 
  Praha : Ateliér Florián FLOW, 2011 . - 5 s
  elektronický textový údaj
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 6. Chaotické štruktúry
  Valúšek Michal ; A8180 
  Praha : ČVUT FA, 2011 . - 2 s
  http://kolokvium.fa.cvut.cz/michal-valusek-chaoticke-struktury
  elektronický textový údaj
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 7. Vitae - Moje mesto budúcnosti
  Valúšek Michal ; A8180 
  ALFA . Roč.16, č.4 (2011), s.48-49
  architektúra
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Fraktálna geometria a morfovanie štruktúr v architektúre
  Valúšek Michal ; A8180 
  Bratislava : archimera.sk, 2011
  morfovanie fraktál
  http://archimera.sk/
  elektronické dokumenty
  GHG - Práce zverejnené na internete
  kniha

  kniha

 9. Algo-tektúra ako nový pojem : Tekuté polia a kontinuálne sa vlniace figúry
  Valúšek Michal ; A8180 
  ALFA . Roč.16, č.1 (2011), s.40-45
  algoritmus skript počítačový kód tekuté polia
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Chaotické štruktúry - skrytá logika emergentných systémov na platforme parametrického navrhovania architektúry
  Valúšek Michal ; A8180 
  Mezinárodní vědecko-výzkumné kolokvium-workshop studentů doktorského studia 16-17.6.2011, Praha : . s.51-54
  chaos emergentný skript
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok