Výsledky vyhľadávania

 1. Odstraňovanie študovaných pesticídov a mikropolutantov procesmi s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Barbora Urminská, Mária Valičková, Martin Vrabeľ, Oľga Čižmárová
  Derco Ján ; 046290  Urminská Barbora ; 046290 Valičková Mária Vrabeľ Martin ; 046290 Čižmárová Oľga ; 046290
  Vodní hospodářství : . Roč. 69, č. 3 (2019), s. 6-9
  článok z periodika
  ADE - 12/Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch
  článok

  článok

 2. Odstraňovanie syntetických špecifických organických látok reakciami s využitím ozónu / aut. Ján Derco, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Katarína Šimovičová, Angelika Kassai, Ivana Balážová Pijáková, Slavomíra Murínová, Barbora Urminská, Karol Šimkovič
  Derco Ján ; 046290  Valičková Mária Sumegová Lenka Šimovičová Katarína Kassai Angelika Balážová Pijáková Ivana Murínová Slavomíra Urminská Barbora ; 046290 Šimkovič Karol ; 046290
  Zborník prednášok a posterov 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd, Podbanské, 16.-18.október 2017 / . S. 263-270
  článok zo zborníka
  AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
  článok

  článok

 3. Removal of BTX Contaminants with O3 and O3/UV Processes / aut. Ján Derco, Katarína Šimovičová, Jozef Dudáš, Mária Valičková
  Derco Ján ; 046290  Šimovičová Katarína Dudáš Jozef ; 046230 Valičková Mária
  Physico-Chemical Wastewater Treatment and Resource Recovery . S. 3-18
  BTX jet-loop reactor O3/UV wastewater treatment
  kapitola(článok) z dokumentu
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 4. Removal of Alkylphenols from Industrial and Municipal Wastewater / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Mária Valičková, Lenka Sumegová, Slavomíra Murínová
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Valičková Mária Sumegová Lenka ; 046290 Murínová Slavomíra
  Chemical and Biochemical Engineering Quarterly . Vol. 31, iss. 2 (2017), s. 179-185
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 5. Laboratórium odboru II - environmentálne technológie / aut. Igor Bodík, Ján Derco, Miloslav Drtil, Miroslav Hutňan, Tomáš Mackuľak, Josef Prousek, Ivana Balážová Pijáková, Milota Fáberová, Lukáš Hrdlička, Lucia Ivanová, Zuzana Imreová, Juraj Kecskés, Anna Luptáková, Mária Valičková
  Bodík Igor ; 046290  Derco Ján ; 046290 Drtil Miloslav ; 046290 Hutňan Miroslav ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290 Prousek Josef ; 046290 Balážová Pijáková Ivana ; 046290 Fáberová Milota ; 046290 Hrdlička Lukáš ; 046290 Ivanová Lucia ; 046290 Imreová Zuzana Kecskés Juraj ; 046290 Luptáková Anna ; 046290 Valičková Mária Samešová Dagmar (rec.) Ilavský Ján ; 010280 (rec.) Buday Mikuláš (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava FCHPT STU 2016 . - 272 s.
  ISBN 978-80-89597-47-5
  odpadové vody čistiarne odpadových vôd
  monografia
  ACB - Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
  kniha

  kniha

 6. Removal of alkylphenols from industrial and municipal wastewater / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Lenka Sumegová, Mária Valičková, Slavomíra Murínová
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Sumegová Lenka ; 046290 Valičková Mária Murínová Slavomíra
  22nd International Congress of Chemical and Process Engineering CHISA 2016 Prague, 27.-31.8.2016 : . CD-ROM, [1] s.
  článok zo zborníka
  BEF - 13/Odborné práce v domácich zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných); 12/(len nerecenzované)
  článok

  článok

 7. Odstraňovanie aromatických zložiek benzínu z vôd kombinovanými procesmi s využitím ozónu / aut. Katarína Šimovičová, Ján Derco, Slavomíra Murínová, Mária Valičková
  Šimovičová Katarína  Derco Ján ; 046290 Murínová Slavomíra Valičková Mária
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 59, č. 3-4 (2016), s. 27-29
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 8. Mineralizácia a transformácia škodlivých látok pôsobením ozónu
  Valičková Mária ; 046290  Derco Ján (škol.)
  FCHPT ; Dátum obhajoby : 21.08.2014 ; Študijný program : 1045

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101320
  dizertačná práca
  kniha

  kniha

 9. Removal of selected pesticides by nano zero-valent iron / aut. Karol Šimkovič, Ján Derco, Mária Valičková
  Šimkovič Karol ; 046290  Derco Ján ; 046290 Valičková Mária ; 046290
  Acta Chimica Slovaca . Vol. 8, no. 2 (2015), s. 152-155
  článok zo zborníka
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Removal of alkylphenols from real wastewater using O3 and O3/GAC / aut. Ján Derco, Jozef Dudáš, Mária Valičková, Katarína Šimovičová, Slavomíra Murínová
  Derco Ján ; 046290  Dudáš Jozef ; 046230 Valičková Mária ; 046290 Šimovičová Katarína Murínová Slavomíra ; 044310
  EMChIE 2015 Conference Proceedings : . S. 623-624
  ozone Alkylphenols O3/GAC real wastewater
  článok zo zborníka
  AFC - Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
  článok

  článok