Výsledky vyhľadávania

 1. The constructions of non-continuous additive generators of t-conorms based on discrete additive generators of discrete t-conorms / aut. Peter Viceník
  Viceník Peter ; 047270 
  Fuzzy Sets and Systems : . Vol. 378, (2020), s. 1-22
  článok z periodika
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  článok

  článok

 2. Strictly increasing additive generators of the second kind of associative binary operation / aut. Peter Viceník
  Viceník Peter ; 047270 
  32nd international summer conference on real functions theory, 2.-7.9.2018, Stará Lesná : . S. 42
  článok zo zborníka
  BFB - Abstrakty odborných prác z domácich podujatí (konferencie...)
  článok

  článok

 3. The construction of triangular conorms by means of additive generators / aut. Peter Viceník
  Viceník Peter ; 047270 
  Matematika, informační technologie a aplikované vědy : . S. 66
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 4. On some algebraic and topological properties of generated border-continuous triangular norms
  Viceník Peter 
  Fuzzy Sets and Systems . Vol. 224 (2013), s.1-22
  článok z periodika
  (2) - článok
  článok

  článok

 5. On a class of generated triangular norms and their isomorphisms
  Viceník Peter 
  Fuzzy Sets and Systems . Vol. 161, Issue 10 (2010), s.1448-1458
  článok z periodika
  (1) - článok
  článok

  článok

 6. Additive generators of border-continuous triangular norms
  Viceník Peter 
  Fuzzy Sets and Systems . Vol. 159, Issue 13 (2008), s.1631-1645
  článok z periodika
  (1) - monografia
  (1) - článok
  článok

  článok

 7. Additive generators of associative functions
  Viceník Peter 
  XXX
  ADC - Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
  (1) - monografia
  článok

  článok

 8. Generalizations of some constructions of triangular norms
  Viceník Peter 
  Triangular Norms and Related Operators in Many-Valued Logics. Abstracts : . s.45-47
  článok zo zborníka
  AFG - Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
  článok

  článok

 9. Cancellative t-norms
  Mesiarová Andrea  Viceník Peter
  EUSFLAT 2003 : . s.289-291
  článok zo zborníka
  AEC - Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
  článok

  článok

 10. Nespojité aditívne generátory trojuholníkových noriem : Ved.odb. 11-14-9. Obh. 20. 12. 2002
  Viceník Peter  Mesiar Radko (škol.) ; V220
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2002
  FEI ; . - 109 s
  aplikovaná matematika trojuholníkové normy
  dizertačná práca
  DAI - Dizertačné a habilitačné práce
  Fakulta Voľné Prezenčne Vypožičané Nedostupné
  FEI1000
  kniha

  kniha