Výsledky vyhľadávania

 1. Diamantové vrstvy pre elektrochemické aplikácie
  Dräxler Vladislav ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 29.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : B-ELN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143955
  bakalárska práca
  kniha

  kniha

 2. Automatizovaný systém na meranie kvality vody v čistiarni odpadových vôd
  Hečko Dávid ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : I-EN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158675
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 3. Automatizovaný systém na meranie kvality vodných zdrojov elektrochemickými technikami
  Krajčík Šimon ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 08.06.2021 ; Študijný odbor : elektrotechnika ; Študijný program : I-EN

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158678
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 4. Detekcia a klasifikácia buniek technikou kométového testu s využitím strojového učenia
  Hrompa Rastislav ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158711
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 5. Informačný systém umožňujúci zber, spracovanie dát a riadenie IoT zariadení čistiarni odpadových vôd
  Kalanin Peter ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=157887
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 6. Informačný systém umožňujúci monitoringu osôb nepriamymi metódami pomocou IoT zariadení
  Molčan Rastislav ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158739
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 7. Informačný systém na spracovanie dát a riadenie IoT zariadení systému na čistenie odpadových vôd
  Lazúr Jakub ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158728
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 8. Informačný systém umožňujúci monitoringu osôb pomocou IoT zariadení
  Macho Tomáš ; 033000  Vojs Marian ; 033000 (škol.)
  2021
  FEI ; Dátum obhajoby : 09.06.2021 ; Študijný odbor : informatika ; Študijný program : I-API

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=158732
  diplomová práca
  kniha

  kniha

 9. Roboty majú využitie aj v laboratóriách (2) / aut. Patrik Bakyta, František Duchoň, Marian Vojs, Ľuboš Chovanec, Andrej Babinec
  Bakyta Patrik ; 031000  Duchoň František ; 031000 Vojs Marian ; 033000 Chovanec Ľuboš ; 031000 Babinec Andrej ; 031000
  ATP Journal . Roč. 27, č. 5 (2020), s. 52-54
  https://www.atpjournal.sk/buxus/docs/casopisy_cele/ATP%20Journal%205%202020.pdf#page=54
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok

 10. Roboty majú využitie aj v laboratóriách (1)
  Bakyta Patrik ; 031000  Duchoň František ; 031000 Vojs Marian ; 033000 Chovanec Ľuboš ; 031000 Babinec Andrej ; 031000
  ATP Journal . Roč. 27, č. 4 (2020), s. 46-48
  https://www.atpjournal.sk/rubriky/prehladove-clanky/roboty-maju-vyuzitie-aj-v-laboratoriach-1.html?page_id=30432&from=rss
  článok z periodika
  ADF - 12/Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch ; 13/Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
  článok

  článok