Search results

 1. Logarithmic norm-based analysis of robust asymptotic stability of nonlinear dynamical systems / aut. Róbert Vrábeľ
  Vrábeľ Róbert ; 066000 
  Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation . Vol. 80, January (2020), s. 1-8
  nonlinear systems unexpected perturbations MATLAB
  https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S100757041930276X
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 2. Návrh a modelovanie vstupnej parkovacej rampy v Simscape
  Šimo Juraj ; 020010  Garan Martin ; 020010 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.1.7. aplikovaná mechanika, 5.2.16. mechatronika ; Degree program : I-AMAM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146600
  diplomová práca
  book

  book

 3. Číslicová simulácia otvoreného hydraulického obvodu
  Hubková Lucia ; 020060  Prikkel Karol ; 020060 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144715
  diplomová práca
  book

  book

 4. Nestacionárne javy v potrubí pri doprave ropy na veľkú vzdialenosť
  Žmijáková Martina ; 020060  Prikkel Karol ; 020060 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.6. energetické stroje a zariadenia ; Degree program : I-ESZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=145251
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh a zostrojenie meracieho obvodu za pomoci vnorenej platformy arduino na meranie el. veličín s vyhodnotením jeho neistôt v prostredí MATLAB
  Kalenyuk Andriy ; 020020  Šišmišová Dana ; 020020 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 06.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.53. meranie ; Degree program : I-MESK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147033
  diplomová práca
  book

  book

 6. Elektronický modul k tenzometrickej silovej doske
  Pavlík Peter ; 033000  Púčik Jozef ; 033000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.13. elektronika ; Degree program : I-EN . - 81 s., príl., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144605
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 7. Elektrické parametre transponovaných a netransponovaných vedení
  Vyskoč Tomáš ; 032000  Eleschová Žaneta ; 032000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 12.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.9. elektrotechnika ; Degree program : I-ENE . - 115 s., príl.

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143697
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 8. Návrh metodiky na generovanie trajektórie pre priemyselný robot určený pre technológiu 3D tlače
  Štipčák Marek ; 031000  Komák Martin ; 031000 (Thesis advisor)
  2019
  FEI ; Date of acceptation : 11.06.2019 ; Degreee discipline : 9.2.7. kybernetika ; Degree program : I-RK . - 53 s., CD-ROM

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143743
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0100
  book

  book

 9. Predpoveď počasia pomocou neurónovej siete
  Klačanský Miroslav ; 066000  Červeňanská Zuzana ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146403
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Využitie Stateflow pri riadení virtuálneho technického zariadenia
  Kačina Jakub ; 066000  Juhás Martin ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.14. automatizácia, 9.2.9. aplikovaná informatika ; Degree program : B-AIA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=134235
  bakalárska práca
  book

  book