Search results

 1. Corporate nameFEI Centrum STU pre informatizáciu
  Other title030720
  496
  Centrum STU pre informatizáciu
  CSTUI
  Centrum STU pre informatizáciu
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (1) - osoby
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameFEI DANUBE TRANSFERS CENTRES
  Other title030750
  647
  DANUBE TRANSFERS CENTRES
  DTC
  DANUBE TRANSFERS CENTRES
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameFEI Dekanát FEI STU
  Other title039000
  79
  Dekanát FEI STU
  Dek. FEI
  FEI Dekanát
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (12) - t110w
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameFEI Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky
  Other title030330
  75
  Institute of Communication and Applied Linguistics
  IKAL
  E330
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (8) - osoby
  corporation

  corporation

 5. Corporate nameFEI Kancelária pre rozvoj FEI STU
  Other title030610
  661
  Kancelária pre rozvoj FEI STU
  KPRFEI
  Kancelária pre rozvoj FEI STU
  See also (g)
  Collection kindt110w
  References (1) - osoby
  corporation

  corporation

 6. Corporate nameFEI Koordinačné pracovisko štátnych programov
  Other title030700
  228
  Coordinating centre for state programmes
  KPŠP
  E700
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation

 7. Corporate nameFEI Národné centrum telemedicínskych služieb
  Other title030740
  643
  Národné centrum telemedicínskych služieb
  NCTS
  Národné centrum telemedicínskych služieb
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation

 8. Corporate nameFEI Podpora realizácie výsledkov VVČ
  Other title030710
  229
  PRVVČ
  PRVVČ
  Podpora realizácie výsledkov VVČ
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation

 9. Corporate nameFEI Sekretariát tajomníka
  Other title039903
  388
  STF
  STF
  E9903
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation

 10. Corporate nameFEI Skúšobňa FEI STU
  Other title030100
  432
  Skúšobňa FEI STU
  Skúš. FEI
  Skúšobňa FEI STU
  See also (g)
  Collection kindt110w
  corporation

  corporation