Search results

 1. Corporate nameFEI Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky
  Other title030200
  67
  KAIVT
  KAIVT
  E200
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (11) - osoby
  corporation

  corporation

 2. Corporate nameFEI Katedra automatizácie a regulácie
  Other title030110
  594
  KAR
  KAR
  E110
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 3. Corporate nameFEI Katedra automatizovaných systémov riadenia
  Other title030260
  595
  KASR
  KASR
  E260
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 4. Corporate nameFEI Katedra elektrických strojov a prístrojov
  Other title030120
  58
  KESP
  KESP
  E120
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (1) - osoby
  corporation

  corporation

 5. Corporate nameFEI Katedra elektroenergetiky
  Other title030130
  59
  KEE
  KEE
  E130
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (18) - osoby
  corporation

  corporation

 6. Corporate nameFEI Katedra elektrotechnológie
  Other title030140
  61
  Department of electrotechnology
  KETG
  E140
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (3) - osoby
  corporation

  corporation

 7. Corporate nameFEI Katedra fyziky
  Other title030150
  62
  Department of physics
  KF
  E150
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (3) - osoby
  corporation

  corporation

 8. Corporate nameFEI Katedra informatiky a výpočtovej techniky
  Other title030220
  69
  KIVT
  KIVT
  E220
  See also (g)
  Collection kindt110z
  corporation

  corporation

 9. Corporate nameFEI Katedra jadrovej fyziky a techniky
  Other title030160
  63
  Katedra jadrovej fyziky a techniky
  KJFT
  E160
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (18) - osoby
  corporation

  corporation

 10. Corporate nameFEI Katedra matematiky
  Other title030170
  64
  Department of mathematics
  KM
  E170
  See also (g)
  Collection kindt110z
  References (1) - osoby
  corporation

  corporation