Search results

 1. Personal nameBaláž, Vladimír, 1954-
  Other nameBaláž, V..
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (1) - príručka
  (4) - skriptá
  (1) - učebnica
  (1) - výskumná správa
  (30) - článok
  person

  person

 2. Personal nameBoor, Štefan, 1956-
  Other nameBoor
  Collection kindosoby
  References (1) - bakalárska práca
  (2) - článok
  person

  person

 3. Personal nameGall, Marián, 1981-
  Other nameGall, M.
  Collection kindosoby
  References (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (2) - diplomová práca
  (36) - článok
  person

  person

 4. Personal nameGrančič, Peter, 1976-
  Other nameGrančič, P..
  Collection kindosoby
  References (1) - diplomová práca
  (2) - článok
  person

  person

 5. Personal nameGyürki, Štefan, 1982-
  Other nameGyürki
  Collection kindosoby
  References (2) - monografia
  (1) - skriptá
  (15) - článok
  person

  person

 6. Personal nameHoranská, Ľubomíra, 1970-
  Other nameHoranská
  Collection kindosoby
  References (1) - učebnica
  (2) - bakalárska práca
  (18) - článok
  person

  person

 7. Personal nameJasem, Milan, 1953-
  Other nameJasem, M.
  Collection kindosoby
  References (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  (2) - habilitačná práca
  (19) - článok
  (1) - xxx
  person

  person

 8. Personal nameKolesárová, Anna, 1951-
  Other nameKolesárová, A.
  Collection kindosoby
  References (3) - monografia
  (2) - skriptá
  (2) - učebnica
  (1) - zborník
  (2) - dizertačná práca
  (1) - habilitačná práca
  (160) - článok
  (2) - xxx
  person

  person

 9. Personal nameKrivoňáková, Naďa, 1980-
  Other nameKrivoňáková
  Collection kindosoby
  References (10) - článok
  person

  person

 10. Personal nameMaťašovský, Alexander 1985
  Collection kindosoby
  References (9) - článok
  person

  person