Search results

 1. Využiteľnosť červov pri odstraňovaní polystyrénového typu odpadu
  Paškevič Jakub ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2019
  FCHPT ; Date of acceptation : 27.05.2019 ; Degreee discipline : 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : I-TOZP

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=143052
  diplomová práca
  book

  book

 2. Potenciál lariev zophobas morio v boji proti polystyrénovému odpadu / aut. Jakub Paškevič, Dmitrij Bondarev, Angela Kleinová, Tomáš Mackuľak
  Paškevič Jakub ; 040000  Bondarev Dmitrij Kleinová Angela Mackuľak Tomáš ; 046290
  20. celoslovenská študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Chémia a technológie pre život, 7.11.2018, Bratislava . S. 171-172
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Možnosť biologickej degradácie polystyrénu v životnom prostredí pomocou lariev Zophobas morio / aut. Jakub Paškevič, Dmitrij Bondarev, Angela Kleinová, Tomáš Mackuľak
  Paškevič Jakub ; 040000  Bondarev Dmitrij Kleinová Angela Mackuľak Tomáš ; 046290
  Zborník prác Aplikované prírodné vedy 2018 : . CD-ROM, s. 51-55
  polystyrén mikroplasty biodegradácia odpad Zophobas morio
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 4. Zophobas morio – možnosť využitia červov pri biodegradácii polystyrénu v životnom prostredí / aut. Tomáš Mackuľak, Jakub Paškevič, Anna Grenčíková, Noemi Belišová, Dmitrij Bondarev, Angela Kleinová, Alžbeta Takáčová, Milan Semerád
  Mackuľak Tomáš ; 046290  Paškevič Jakub ; 040000 Grenčíková Anna ; 046290 Belišová Noemi Bondarev Dmitrij Kleinová Angela Takáčová Alžbeta Semerád Milan
  Zborník príspevkov 38. medzinárodného vedeckého sympózia "Priemyselná toxikológia 2018", 13.-15.6.2018, Svit / . S. 106-113
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Vodné rastliny – inovatívny spôsob odstraňovania vybraných liečiv a nanočastíc z prostredia
  Paškevič Jakub ; 046290  Mackuľak Tomáš ; 046290 (Thesis advisor)
  2017
  FCHPT ; Date of acceptation : 10.07.2017 ; Degreee discipline : 4.1.14. chémia, 5.2.18. chemické technológie ; Degree program : B-CHEMAT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=118618
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Využitie vodných rastlín v procese čistenia prostredia od vybraných typov liečiv a nanočastíc / aut. Jakub Paškevič, Paula Brandeburová, Tomáš Mackuľak
  Paškevič Jakub ; 040000  Brandeburová Paula ; 046290 Mackuľak Tomáš ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . CD ROM, s. 195-196
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Skúmanie znečistenia riečnych sedimentov priemyselnou kontamináciou / aut. Michal Tamáš, Jakub Paškevič
  Tamáš Michal ; 046290  Paškevič Jakub ; 046290
  17. celoslovenská študentská vedecká konferencia Chémia a technológie pre život s medzinárodnou účasťou, Bratislava, 11.11.2015 . CD-ROM, s. 320-321
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article