Search results

 1. The effect of the subsoil simulation on the punching resistance of footings
  Hanzel Ján  Bartók Andrej ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 97-103
  subsoil punching footing gravel cushion podložie pretlačenie základová pätka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Spoľahlivosť modelov na predikciu odolnosti v pretlačení základových pätiek bez šmykovej výstuže
  Hanzel Ján ; 010110  Halvonik Jaroslav ; 010110 (Thesis advisor)
  2018
  SVF ; Date of acceptation : 23.08.2018 ; Degreee discipline : 5.1.5. inžinierske konštrukcie a dopravné stavby ; Degree program : D-TKeIS4

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=111496
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF0100
  book

  book

 3. Experimentálne overenie vplyvu šmykovej štíhlosti na odolnosť v pretlačení základových pätiek
  Hanzel Ján ; 010110 
  Juniorstav 2018 : . USB kľúč, s. 377-383
  základová pätka pretlačenie šmyková štíhlosť overenie odolnosť foundation footings punching shear slenderness verification resistance
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. The importance of shear slenderness for determining punching resistance of the foundation footings
  Hanzel Ján ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Bartók Andrej ; 010110 Vidakovič Aleksandar ; 010110
  Engineering mechanics 2018 : . S. 293-296
  shear slenderness punching resistance footings concept calculation model šmyková štíhlosť šmyková odolnosť v pretlačení základy koncept výpočtový model
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 5. Experimentálna analýza vplyvu šmykovej štíhlosti na odolnosť základových pätiek v pretlačení
  Hanzel Ján ; 010110 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 295-301
  pretlačenie pätky experimentálna analýza punching footings experimental analysis
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. The Maximum Punching Capacity of Flat Slabs
  Majtánová Lucia ; 010110  Halvoník Jaroslav ; 010110 Hanzel Ján ; 010110
  Solid State Phenomena : . Vol. 259, (2017), s. 232-237
  flat slabs resistance studs concrete strut capacity lokálne podopreté dosky pretlačenie odolnosť šmykové tŕne odolnosť v drvení tlakovej diagonály
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. The maximum Punching Shear Resistance of Flat Slabs
  Majtánová Lucia ; 010110  Hanzel Ján Halvoník Jaroslav ; 010110
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 193-199
  punching resistance flat slabs pretlačenie odolnosť bezprievlakové dosky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Punching Resistance of Column Basis
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Hanzel Ján Majtánová Lucia ; 010110
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies II : . S. 93-98
  punching footings safety pretlačenie základové pätky bezpečnosť
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Evaluation of safety of models for assessment of the punching shear resistance of flat slabs without shear reinforcement
  Majtánová Lucia ; 010110  Hanzel Ján ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Engineering mechanics 2016 : . S. 361-364
  punching shear resistance flat slab safety reinforced concrete šmyková odolnosť v pretlačení bezprievlaková doska bezpečnosť železobetón
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 10. Safety Evaluation of EC2 and MC 2010 Models for Assessment of Punching Resistance of Footings
  Hanzel Ján ; V110  Majtánová Lucia ; V110 Halvoník Jaroslav ; V110
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 821, (2016), s. 703-708
  reinforced concrete foundation footings punching shear resistance železobetón základová pätka pretlačenie šmyková odolnosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article