Search results

 1. Semigrafické metódy návrhu optimálnej vibroizolácie
  Kľúčik Rastislav ; 066000  Nánási Tibor ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153183
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Pasívna a aktívna vibroizolácia v technickej praxi
  Prosňanský Martin ; 066000  Nánási Tibor ; 066000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 19.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.16. mechatronika ; Degree program : B-MTTZ

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=146541
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Design of passive vibration isolation with and without damping / aut. Tibor Nánási
  Nánási Tibor ; 066000 
  Nové trendy akustického spektra : . USB, s. 187-192
  vibration isolation force transmission
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 4. article

  article

 5. Vibroizolácia kritických uzlov výrobných systémov
  Fuksa Ján ; 063000  Nánási Tibor ; 066000 (Thesis advisor)
  2016
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=105803
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Dynamic stability of generalized Beck-Reut´s beam / aut. Tibor Nánási
  Nánási Tibor ; 066000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Vol. 24, no. 39 (2016), s. 93-100
  dynamic stability divergence
  http://www.mtf.stuba.sk/docs//doc/casopis_Vedecke_prace/39/13_Nanasi_VP_2016_UIAM_u_p_r_a_v_e_n___PR.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Diagnostika tlakových zariadení v Slovnafte pomocou akustickej emisie
  Kálmán Zsolt ; 063000  Nánási Tibor (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102029
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Základné vibroizolačné opatrenia v technickej praxi
  Koniar Jakub ; 063000  Nánási Tibor (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=96554
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Porovnanie a názorná interpretácia ukazovateľov spoľahlivosti výrobných systémov
  Bolebruch Marek ; 063000  Nánási Tibor (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2015 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : B-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=120957
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Stratégie zálohovania kriticky významných podsystémov výrobných systémov
  Šipoš Imrich ; 063000  Nánási Tibor (Thesis advisor)
  2015
  MTF ; Date of acceptation : 04.06.2015 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-VZS

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110796
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book