Search results

 1. Príslušenstvo obrábacích strojov s CNC systémom (Equipment of the CNC machines) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Decheť Tomáš ; J0070  Chren Ondrej (xxx) ; J0070 Kolláth Ľudovít (Opponent) ; J0070
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 51 s
  CNC stroj riadiaci systém zapojenie do DNC systému simulácia obrábania parametre strojov CNC machine control system
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. The tricept loaded by force Fz=300N
  Chren Ondrej ; J0070 
  ERIN 2008. Education, Research, Innovation : . s.nestr.
  Tricept sila response force
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. The tricept loaded by force Fx=300 N
  Chren Ondrej ; J0070  Harman Blahoslav ; J0080 Kolláth Ľudovít ; J0070
  OPTIROB 2008. Optimization of the robots and manipulators : . s.113-120
  paralelná kinematika Tricept
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 4. ERIN 2008. Education, Research, Innovation : 2. medzinárodná konferencia mladých výskumníkov a doktorandov. Bratislava, 23.-24.4. 2008. - Zborník abstraktov
  Onderová Iveta (Editor) ; J0070  Križan Peter (Editor) ; J0070 Chren Ondrej (Editor) ; J0070 Ploskuňáková Lucia (Editor) ; J0070 Horvát Miroslav (Editor) ; J0070 Matúš Miloš (Editor) ; J0070
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008
  ISBN 978-80-227-2849-2
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (38) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6000
  book

  book

 5. Konštrukčné a kinematické osobitosti triceptu
  Chren Ondrej ; J240  Kolláth Ľudovít ; J240
  Strojárska technológia a automatizácia : . s.nestr.
  Tricept teleskopická tyč telescopical support paralelná kinematika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Príspevok k analýze vysunutí teleskopických tyčí triceptu
  Chren Ondrej ; J240  Kolláth Ľudovít ; J240
  Automatizace výrobních strojů 2007 : . s.42-47
  Tricept paralelná kinematika analýza polohy parallel kinematics position analyse
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Kinematické variácie triceptu
  Chren Ondrej ; J240 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation : . s.CD Rom
  Tricept paralelná kinematika kinematický model kinematical model parallel kinematics
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Montáž a oživenie laboratórnej zostavy fy MAXON [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Chren Ondrej (xxx) ; J240 
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2007 . - 52 s
  servomotory prevodovka konštrukcia motorov konektor riadiaca jednotka snímače gear unit construction of engines connector control unit sensor
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Konštrukčné riešenie triceptu. (Engineering design of tricept) [CD-ROM] : Diplomová práca
  Molnár Attila ; J240  Kolláth Ľudovít (xxx) ; J240 Chren Ondrej (Consultant) ; J240
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 69 s
  Paralelné kinematické štruktúry konštrukcia triceptu Parallel kinematic structure
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. The decomposition of load force of tricept on his a four parallel components
  Chren Ondrej ; J240  Harman Blahoslav ; J210 Kolláth Ľudovít ; J240
  Mechanical Engineering 2007 : . s.nestr.
  Tricept paralelná kinematika kĺb parallel kinematics joint
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article