Search results

 1. Spôsob spájkovania keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu a spájkovaný spoj so spájkou bez obsahu titánu : prihláška úžitkového vzoru č. 40-2020, dátum podania prihlášky: 25.3.2020. stav: zverejnená prihláška úžitkového vzoru, dátum zverejnenia prihlášky: 27.01.2020, Vestník ÚPV SR č. 02/2020 / aut. Roman Koleňák, Peter Šugár, Igor Kostolný
  Koleňák Roman ; 063100  Šugár Peter ; 063200 Kostolný Igor ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2021 . - 7 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/UzitkovyVzor/Detail/40-2020
  prihl.úžitkového vzoru
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Characterizing the Soldering Alloy Type Zn–Al–Cu and Study of Ultrasonic Soldering of Al7075/Cu Combination / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný, Jaromír Drápala, Paulína Babincová, Martin Sahul
  Koleňák Roman ; 063100  Kostolný Igor ; 063100 Drápala Jaromír Babincová Paulína ; 061000 Sahul Martin ; 061000
  Metals . Vol. 11, iss. 1 (2021), s. 1-17
  soldering ultrasonic intermetallic compounds shear strength
  https://www.mdpi.com/2075-4701/11/1/27
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 3. Aplikačné softvéry využívané v oblasti technológie zvárania / aut. Ján Urminský, Igor Kostolný
  Urminský Ján ; 063100  Kostolný Igor ; 063100
  Technológia zvárania 2020 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie : . S. 1-7
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Výskum spájkovania keramiky SiC a Ni elektrónovým lúčom / aut. Alexej Pluhár, Roman Koleňák, Igor Kostolný, Paulína Babincová, Daniel Dřímal
  Pluhár Alexej ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 Kostolný Igor ; 063100 Babincová Paulína ; 061000 Dřímal Daniel
  Technológia zvárania 2020 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie : . S. 1-7
  spájkovanie keramiky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Spájkovanie Al2O3 keramiky spájkou InAg10Ti4 hybridným spôsobom laser/ultrazvuk / aut. Tomáš Meluš, Roman Koleňák, Igor Kostolný, Paulína Babincová, Michal Šimek
  Meluš Tomáš ; 063000  Koleňák Roman ; 063100 Kostolný Igor ; 063100 Babincová Paulína ; 061000 Šimek Michal
  Technológia zvárania 2020 - Technológia rozvoja priemyslu Európskej únie : . S. 1-7
  spájkovanie keramiky
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Výskum spájkovania keramických a kompozitných materiálov na STU MTF v Trnave / aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák, Ján Urminský
  Kostolný Igor ; 063100  Koleňák Roman ; 063100 Urminský Ján ; 063100
  Zváranie - Svařování : . Roč. 69, č. 4 (2020), s. 24-27
  aktívne spájky progresívne technológie keramika kompozit
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 7. Study of Zn6Al6Ag Alloy Application in Ultrasonic Soldering of Al2O3–(Al/Al2O3) Joints / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný, Jaromír Drápala, Paulína Babincová, Matej Pašák
  Koleňák Roman ; 063100  Kostolný Igor ; 063100 Drápala Jaromír Babincová Paulína ; 061000 Pašák Matej ; 061000
  Metals . Vol. 10, iss. 3 (2020), s. 1-17
  ultrasonic soldering Zn solder shear strength boundary
  https://www.mdpi.com/2075-4701/10/3/343
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 8. Mäkká aktívna spájka na báze Zn s prídavkom Mg a Sr pre vyššie aplikačné teploty a jej použitie : prihláška patentu č. 40-2020, dátum podania prihlášky: 15.04.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020 / aut. Roman Koleňák, Igor Kostolný
  Koleňák Roman ; 063100  Kostolný Igor ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/40-2020
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 9. Spôsob spájkovania keramického alebo ťažko zmáčateľného kovového materiálu s vyššou šmykovou pevnosťou a spájkované spoje keramika/keramika, keramika/kov a kov/kov so spájkou bez obsahu titánu : prihláška patentu č. 23-2020, dátum podania prihlášky: 25.3.2020, stav: zverejnená patentová prihláška, dátum zverejnenia prihlášky: 03.08.2020, Vestník ÚPV SR č. 08/2020 / aut. Roman Koleňák, Peter Šugár, Igor Kostolný
  Koleňák Roman ; 063100  Šugár Peter ; 063200 Kostolný Igor ; 063100
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2020 . - 6 s.
  https://wbr.indprop.gov.sk/WebRegistre/Patent/Detail/23-2020
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 10. Properties and application of Zn-based solders / aut. Daniela Šuryová, Igor Kostolný, Roman Koleňák
  Šuryová Daniela ; 063000  Kostolný Igor ; 063100 Koleňák Roman ; 063100
  International Journal of Scientific and Technical Research in Engineering : . Vol. 5, iss. 4 (2020), s.1-9
  solders Zn-based application temperatures properties
  http://www.ijstre.com/Publish/5402020/754235510.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article