Search results

 1. Konštrukcia a výroba strižného nástroja s počítačovou podporou
  Tóth Gábor ; M  Bílik Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  počítačová podpora výrobných technológií Computer-Aided Production Technologies production cutting tools výroba strižné nástroje
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79164
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Technologické aspekty zvyšovania životnosti strižných nástrojov metódami PVD : Dizertačná práca
  Lubinová Mária ; M150  Tittel Viktor (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009 . - 122 s
  strižné nástroje
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza poškodeného strižného nástroja = Analysis of a damaged cutting tool : Diplomová práca
  Boor Slavomír  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 76 s 1 CD-ROM
  strižné nástroje únava materiálu metalografická analýza fraktografia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Analýza opotrebených a poškodených strižníkov = Analysis of worn and damaged shearers : Bakalárska práca
  Marko Marián  Mečiar Svätopluk (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2009
  MTF ; . - 58 s 1 CD-ROM
  strižné nástroje strižnica strižníky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza opotrebených a poškodených strižných nástrojov = Analysis of damage and wear of shear tools : Diplomová práca
  Mišovič Boris  Mečiar Svätopluk (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  strižné nástroje tepelné spracovanie fraktografická analýza mikroskopická analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Navrhovanie strižných nástrojov pomocou výpočtovej techniky = Directing of shear tools by using computing technique : Bakalárska práca
  Nemčovič Juraj  Košťálová Miroslava (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2008
  MTF ; . - 50 s príl., 1 CD-ROM
  strižné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Návrh nástrojového vybavenia pre lisovacie zariadenie : Diplomová práca
  Lovecký Richard  Košťál Peter (xxx) ; M2000 Košťálová Miroslava (Consultant) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTZS, 2006
  MTF ; . - 65 s príl., 1 CD
  technologické zariadenia a systémy robotizácia a automatizácia strižné nástroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Katalogizácia častí strižných nástrojov : Bakalárska práca
  Fraňo Roman  Košťálová Miroslava (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2006
  MTF ; . - 44 s 1 CD
  technológie strojárskej výroby strihanie strižné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Modelovanie strižných nástrojov v softvéri CATIA : Diplomová práca
  Kubovčiak Martin  Košťál Peter (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2005
  MTF ; . - 74 s príl
  technológie strojárskej výroby strižné nástroje
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Modelovanie častí strižných nástrojov v systéme CATIA : Bakalárska práca
  Prosňanský Ján  Košťálová Miroslava (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KTv, 2005
  MTF ; . - 50 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby tvárnenie strižné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book