Search results

 1. Vplyv konfigurácie závitovky na vlastnosti PA a PP kompozitov = Influence of screw configuration on properties of PA and PP based composites : Diplomová práca
  Haršány Tomáš  Náplava Antonín (xxx) ; M1000 Ormis Andrej (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 87 s 1 CD-ROM
  polypropylén polyamidy kompozity
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Štúdium adhézie plnív polypropylénových a polyamidových kompozitov = Essay on adhesion of PA and PP based composites : Diplomová práca
  Lipovský Ivan  Kubliha Marian (xxx) ; M1000 Ormis Andrej (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 90 s 1 CD-ROM
  polypropylén polyamidy kompozity adhézia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Fine finish turning of alkaline polyamide. Jemné dokončovacie sústruženie alkalického polyamidu
  Brodzáková Katarína ; M160 
  ERIN 2007. Education, Research, Innovation :
  sústruženie polyamidy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - skriptá
  article

  article

 4. Plasty. STN 64 3613. EN ISO 1874-1 : Polyamidové (PA) materiály na vstrekovanie a vytláčanie. Časť 1: Označovanie. Jún 2002
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2002 . - 16 s
  plasty polyamidy
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Polymeric materials based on polyamide and their use in bearing industry. Polymerizované materiály na základe polyamidu a ich využívanie v priemysle ložísk
  Horváth Jozef ; M240 
  Nové smery vo výrobnom inžinierstve 2002 : . s.423-425
  polyamidy Ložiská
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 6. Koncepcia vstrekovacieho nástroja na klietky kuželíkových ložísk z vystuženého polyamidu : Diplomová práca
  Hladký Branislav  Horváth Jozef (xxx) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2001
  MTF ; . - 75 s abstr.
  vstrekovacie nástroje polyamidy materiálové inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book

 7. Polymérne materiály na báze polyamidov a ich použitie v priemysle ložísk. Polyamid based polymeric materials and their use in bearing industry
  Horváth Jozef ; M240 
  Materials Engineering. Materiálové inžinierstvo . Roč. 7, č. 4 (2000), s.67-69
  plasty polyamidy
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Aplikácia polyamidov na klietky kuželíkových ložísk
  Horváth Jozef ; M240 
  Plasty v automobilovém prúmyslu :
  polyamidy
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 9. Plasty. STN 64 3613. EN ISO 1874-2 : Polyamidové (PA) materiály na vstrekovanie a vytláčanie. Časť 2: Príprava skúšobných telies a stanovenie vlastností. Október 1999
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 1999 . - 12 s
  plasty polyamidy
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Štúdium nadmolekulovej štruktúry ultrazvukovo zvárného polyamidu s použitím elektrónovej mikroskopie
  Černičková Ivona ; M130  Martinec Ľubomír ; M130 Pinkavová Ľubica ; M140
  Akademická Dubnica 99 : . s.201-206
  polyamidy mikroskopia elektrónová
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article