Search results

 1. Aplikácia metód na zamedzenie plytvania vo výrobe ako súčasť zlepšovania procesov
  Maliariková Jana  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  MTF ;
  Engineering of Production Quality waste casting pretypovanie nástroje kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90355
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zlepšenia kontroly kvality výroby v podniku SES, a.s., Tlmače
  Kocsisová Zuzana ; J  Ščepka Igor (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Quality of Production in Engineering Enterprises nástroje kvality kvalita výroby kvalita produkcie v strojárskych podnikoch
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94627
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Uplatnenie vhodných nástrojov a metód trvalého zlepšovania pri vybraných procesoch
  Dujka Ján ; M  Hippová Monika (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2013
  Engineering of Production Quality quality kvalita nástroje kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90676
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh na zdokonalenie výrobno-logistického riadenia v spoločnosti Bekaert Hlohovec, a.s.
  Remenár Július  Součková Ingrid (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises manufacturing logistics storage výroba logistika sklad nástroje kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=85291
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh aplikácie nástrojov a metód na zníženie chybovosti televízorov z dôvodu nefunkčnosti FFC vodičov na montážnych linkách
  Drobný Ján  Mĺkva Miroslava (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 87s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality quality nástroje kvality kvalita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80137
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Uplatňovanie základných nástrojov manažérstva kvality v priemyselnom podniku
  Prítrská Veronika ; M  Kučerová Marta (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 51s CD ROM
  kvalita produkcie Production Quality quality quality management system systém manažérstva kvality kvalita nástroje kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57626
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. book

  book

 8. Prieskum aplikácie jednotlivých metód zlepšovania manažérstva kvality vo vybraných organizáciách : Bakalárska práca
  Trubač Marián  Šurinová Yulia (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  nástroje kvality manažment kvality kvalita produkcie Production Quality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52577
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh metód a nástrojov pre zlepšovanie procesu silikonovania v spoločnosti SEMIKRON, s.r.o.
  Vyskupová Monika  Šurina Stanislav (xxx)
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  nástroje kvality zlepšovanie procesov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76997
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Implementácia nástrojov a metód pre zlepšenie kvality a efektívnosti v procese obstarávania = The implementation of the quality and efectiveness improvement instruments and methods in the process of procurement : Diplomová práca
  Bokorová Tatiana  Mĺkva Miroslava (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  manažérstvo kvality obstarávanie nástroje kvality
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book