Search results

 1. Je pórovité kamenivo účinné pre vnútorné ošetrovanie betónu?
  Briatka Peter ; 010270  Briatková Olšová Jana Makýš Peter ; 010270
  Buildustry . Roč. 4, č. 1 (2020), CD-ROM, s. 31-36
  pórovité kamenivo porous aggregate desorpcia desorption
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2020/07/Buildustry-1_2020-Final.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Desorption and use of saturated lightweight aggregate in internal curing
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 19, No. 3 (2011), s.31-38
  betón concrete curing desorpcia desorption ľahké kamenivo light-weight aggregate moisture ošetrovanie pores póry Vlhkosť
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Ľahké kamenivo vhodné aj na vnútorné ošetrovanie betónu?
  Makýš Peter ; V270  Briatka Peter ; V270
  Stavebné materiály . Roč. 7, č. 5 (2011), s.50-53
  betón compressive strength concrete desorpcia desorption internal curing ľahké kamenivo light-weight aggregate pevnosť v tlaku vnútorné ošetrovanie voda water
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 4. Možno účinne použiť pórovité kamenivo na vnútorné ošetrovanie betónu?
  Makýš Peter ; V270  Briatka Peter ; V270
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.11, č.4 (2011), s.66-72
  betón concrete curing desorpcia desorption moisture ošetrovanie Vlhkosť voda water
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Evaluácia a model desorpcie vody z pórovitého kameniva pre účely vnútorného ošetrovania betónu : Záverečná správa 1-2010
  Makýš Peter ; V270  Briatka Peter ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2010 . - 12 s
  moisture desorption evaporation concrete curing Vlhkosť ľahké kamenivo ošetrovanie desorpcia vyparovanie
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 6. Možnosti použitia európskeho ľahkého kameniva na vnútorné ošetrovanie betónu
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Materiály pro stavbu . Roč.16, č.7 (2010), s.22-25
  cement paste cementový tmel desorpcia desorption evaporation ľahké kamenivo pór pore vyparovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Využitie solárnej energie na pohon absorpčného chladiaceho zariadenia s výkonom 10 kW
  Čurka Daniel ; J0060  Molotta Michal ; J0060
  Vykurovanie 2009. Alternatívne zdroje energie a systémy zásobovania budov teplom : . s.325-328
  absorpcia desorpcia absorption desorption
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article