Search results

 1. Výskum technológie výroby farmaceutických produktov aglomeráciou / aut. Marián Peciar, Roman Fekete, Peter Peciar, Maroš Eckert, Oliver Macho
  Peciar Marián ; 020040  Fekete Roman ; 020040 Peciar Peter ; 020040 Eckert Maroš ; 020040 Macho Oliver ; 020040
  Farmakokinetický seminář III : . S. 2, CD ROM
  prášok aglomerácia powder agglomeration
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 2. The influence of die compaction parameters of powder on tablet strength / aut. Maroš Eckert, Roman Fekete, Marián Peciar, Peter Peciar, Alexander Krok
  Eckert Maroš ; J0040  Fekete Roman ; 020180 Peciar Marián ; 020180 Peciar Peter ; J0040 Krok Alexander ; 020180
  Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE . S. 816-823, USB kľúč
  uniaxial compression jednoosové stláčanie powder
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Extrusion processing of powder from manufacture of brake lining / aut. Peter Peciar, Roman Fekete, Marián Peciar, Oliver Macho
  Peciar Peter ; J0040  Fekete Roman ; 020180 Peciar Marián ; 020180 Macho Oliver ; J0040
  Proceedings of the 42nd International Conference of SSCHE . S. 793-801, USB kľúč
  prach extrúzia powder extrusion
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 4. Technická pomoc pri vývoji technológie spracovania prachových odpadov pri lisovaní : výskumná správa pre spoločnosť FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS - Kostelec nad Orlicí, ČR. ZoD 13/2015 / aut. Peter Peciar, Marián Peciar, Roman Fekete, Maroš Eckert, Oliver Macho
  Peciar Peter ; J0040  Peciar Marián ; 020180 Fekete Roman ; 020180 Eckert Maroš ; J0040 Macho Oliver ; J0040
  Bratislava : Strojnícka fakulta STU 2015 . - 30 s.
  kompaktovanie prach compaction powder
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book

 5. A numerical analysis of thermomechanical behaviour of pharmaceutical powders during die compaction
  Krok Alexander ; J0040  Peciar Marián ; J0040 Chuan-Yu Wu
  Particulate Processes in the Pharmaceutical Industry IV . s. 113
  FEM-finite element method prášok MKP - metóda konečných prvkov powder
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 6. Temperature distribution in material after the roll pressing
  Fekete Roman ; J0040  Juhás Martin ; J0020 Peciar Marián ; J0040 Gužela Štefan ; J0040
  Particulate Processes in the Pharmaceutical Industry IV . s. 3
  prášok kompaktor powder roll pressing
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 7. Obtaining testing of metallic waste termosetting powders with different grain size and components / aut. George-Andrei Ursan, Ľubomír Šooš, Juraj Beniak, Costel Tugui, Stefan Cristian Macovei, Razvan Ioan Grapina
  Ursan George-Andrei  Šooš Ľubomír ; J0070 Beniak Juraj ; J0070 Tugui Costel Macovei Stefan Cristian Grapina Razvan Ioan
  EPE 2014. Proceedings . S. 849-852
  prášok odpad powder waste
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Numerical investigation into the influence of the punch shape on the mechanical behavior of pharmaceutical powders during compaction
  Krok Alexander ; J0040  Peciar Marián ; J0040 Fekete Roman ; J0040
  Particuology . Vol. 16 (2014), s. 116-131
  prášok MKP - metóda konečných prvkov powder FEM-finite element method
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 9. Modelling the mechanical behaviour of powders during compaction by modified Drucker-Prager Cap model
  Krok Alexander ; J0040  Polák Peter ; J0040 Peciar Marián ; J0040
  ERIN 2013. Proceedings of abstracts with full papers on CD [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, [7] p.
  prášok zhutňovanie die compaction powder
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Možnosti využitia odpadov a ich vplyv na vlastnosti cementových kompozitov
  Rentka Peter ; V  Ledererová Miriam (Thesis advisor) ; V260
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  technológia stavieb Building Technology powder waste odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=93376
  diplomová práca
  book

  book