Search results

 1. The effect of the subsoil simulation on the punching resistance of footings
  Hanzel Ján  Bartók Andrej ; 010110 Halvoník Jaroslav ; 010110
  Advances and Trends in Engineering Sciences and Technologies III : . S. 97-103
  subsoil punching footing gravel cushion podložie pretlačenie základová pätka
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Reliability of the models for assessment of punching resistance of footings
  Halvoník Jaroslav ; 010110  Hanzel Ján Majtánová Lucia ; 010110
  Performance-based approaches for concrete structures : . CD-ROM, [7] s.
  footing punching shear crack reliability základová pätka šmyková trhlina pretlačenie spoľahlivosť
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Bytový dom
  Piteľová Frederika ; V  Búciová Mária (Thesis advisor) ; V270
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 6
  technológie a manažérstvo stavieb footing uloženie podklad výstavba
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80578
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Odolnosť v pretlačení základových pätiek bez šmykovej výstuže podľa rôznych výpočtových postupov
  Hanzel Ján ; V110 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD ROM, s. 468-476
  pretlačenie základová päťka výpočtový postup punching footing code provision
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Návrh plošných základov
  Kramár Radovan ; V  Frankovská Jana (Thesis advisor) ; V150
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering geotechnical design footing základová doska
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79724
  bakalárska práca
  book

  book

 6. Analýza rámovej konštrukcie
  Dolhý Marcel ; V  Tvrdá Katarína (Thesis advisor) ; V250
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Structural and Transportation Engineering settlement analysis footing sadanie analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79702
  bakalárska práca
  book

  book

 7. Odolnosť v pretlačení základových dosiek a pätiek
  Halvoník Jaroslav ; V110 
  19. Betonářské dny 2012 : . s.100-105
  footing foundation slab pretlačenie punching šmyková výstuž základová doska základová pätka
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Design of Foundation Slabs and Footings for Shear
  Halvoník Jaroslav ; V110 
  Design of concrete structures using eurocodes : . s.85-92
  base slabs footing pretlačenie punching shear resistance šmyková odolnosť základová doska základová pätka
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article