Search results

 1. Improvement of the municipal sewage sludge quality using acidic and basic extraction? / aut. Lucia Ivanová, Katarína Toporcerová, Igor Bodík
  Ivanová Lucia ; 046290  Toporcerová Katarína Bodík Igor ; 046290
  CER Comparative European Research 2019 : . S. 57-60
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 2. Use of Paulownia sp. leaves for the biogas production / aut. Lucia Ivanová, Helena Rutzká, Igor Bodík
  Ivanová Lucia ; 046290  Rutzká Helena ; 040000 Bodík Igor ; 046290
  Proceedings of the 46th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering . S. 115
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 3. Are today´s WWTPs able to remove pharmaceuticals? / aut. Igor Bodík, Lucia Ivanová, Petra Szabová, Michaela Plekancová, Andrea Vojs Staňová, Roman Grabic
  Bodík Igor ; 046290  Ivanová Lucia ; 046290 Szabová Petra ; 046290 Plekancová Michaela ; 046290 Vojs Staňová Andrea Grabic Roman
  4 th Eurasian conference on civil and environmental engineering, 17.-18.6.2019, Istanbul, Turecko : . S. 99
  článok zo zborníka
  BFA - Abstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)
  article

  article

 4. Pomáha sušenie alebo pyrolýza odstraňovať farmaceutika z kalov? / aut. Igor Bodík, Lucia Ivanová, Petra Szabová, Michaela Plekancová, Jakub Raček, Petr Hlavínek, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová
  Bodík Igor ; 046290  Ivanová Lucia Szabová Petra ; 046290 Plekancová Michaela ; 046290 Raček Jakub Hlavínek Petr Grabic Roman Vojs Staňová Andrea
  Rekonštrukcie stokových sietí a čistiarní odpadových vôd : . S. 222-229
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Anaérobná fermentácia ťažko rozložiteľných odpadov - papierenský kal / aut. Michaela Plekancová, Lucia Ivanová, Zdeněk Řičica, Michal Lazor, Igor Šurina, Petra Szabová, Igor Bodík
  Plekancová Michaela ; 046290  Ivanová Lucia ; 046290 Řičica Zdeněk Lazor Michal Šurina Igor ; 049380 Szabová Petra ; 046290 Bodík Igor ; 046290
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . iss. 1 (2019), s. 50-58
  kapitola(článok) z dokumentu
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 6. Možnosti získavania dusíka a fosforu z čistiarenských kalov / aut. Katarína Toporcerová, Lucia Ivanová, Igor Bodík
  Toporcerová Katarína ; 040000  Ivanová Lucia Bodík Igor ; 046290
  Chémia a technológie pre život : . S. 234-235
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. The influence of selected pharmaceuticals on biogas production from laboratory and real anaerobic sludge / aut. Milota Fáberová, Lucia Ivanová, Petra Szabová, Magdaléna Štolcová, Igor Bodík
  Fáberová Milota  Ivanová Lucia Szabová Petra ; 046290 Štolcová Magdaléna ; 048130 Bodík Igor ; 046290
  Environmental science and pollution research . Vol. 26, iss. 31 (2019), s. 31846-31855
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 8. Paulownia Wallachia a jej bioplynový potenciál / aut. Michaela Plekancová, Lucia Ivanová, Petra Szabová, Helena Rutzká, Igor Bodík
  Plekancová Michaela ; 046290  Ivanová Lucia Szabová Petra ; 046290 Rutzká Helena Bodík Igor ; 046290
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . iss. 4 (2019), s. 333-342
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 9. Possibilities of Thermal Decomposition of Biosludge from Industrial Wastewater Treatment Plant / aut. Petra Szabová, Lucia Ivanová, Lucia Ujová, Igor Bodík
  Szabová Petra ; 046290  Ivanová Lucia ; 046290 Ujová Lucia Bodík Igor ; 046290
  Proceedings of the 45th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranské Matliare, Slovakia 21.-25.5.2018 . USB kľúč, s. 204
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  article

  article

 10. Desorpcia liečiv zo stabilizovaného čistiarenského kalu a vplyv pH na množstvo desorbovaných liečiv / aut. Lucia Ivanová, Radovan Ružinský, Roman Grabic, Andrea Vojs Staňová, Igor Bodík
  Ivanová Lucia ; 046290  Ružinský Radovan ; 020040 Grabic Roman Vojs Staňová Andrea Bodík Igor ; 046290
  Zborník prednášok 10. bienálnej konferencie s medzinárodnou účasťou Odpadové vody 2018 / . S. 143-148
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article