Search results

 1. Stanovenie všeobecnej hodnoty miešacieho stroja : znalecký posudok č. 2/2012
  Geleta Vojtech ; J0070 
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012 . - 21 s
  zborník (príspevkov)
  GII - Several publications and documents, which are not in any previous category
  book

  book

 2. Strojné inžinierstvo 2005 = Mechanical Engineering 2005 : Zborník abstraktov a článkov
  Geleta Vojtech (Editor) ; J120 
  Strojné inžinierstvo 2005. 9. Medzinárodná konferencia (16.11. 2005 : Bratislava)
  Bratislava : STU v Bratislave, 2005 . - 141 s CD ROM-plné texty
  ISBN 80-227-2314-2
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  (85) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF2000
  book

  book