Search results

 1. Návrh systému súťaží vysokoškolákov v basketbale na Slovensku
  Ďuračka Ľubomír ; E8340 
  Nové trendy univerzitného športu po vstupe do Európskej únie : . s.14-16
  článok zo zborníka
  BED - Scientific works in noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article