Search results

 1. Návrh robotizovaného pracoviska pre pedagogické a výskumné účely
  Pisarčík Jozef ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMK

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150598
  diplomová práca
  book

  book

 2. Konštrukčný návrh laboratórneho lisovacieho zariadenia
  Zelenka Michal ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 08.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=150511
  diplomová práca
  book

  book

 3. Research of waste based composite materials application and production
  Umabathy Kamalesh Kumar ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2020
  SJF ; Date of acceptation : 09.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153631
  diplomová práca
  book

  book

 4. Vplyv materiálových parametrov kompozitov na báze odpadov na technológiu vstrekovania
  Bilčík Dávid ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=137805
  diplomová práca
  book

  book

 5. Výskum možností obrábania zliatin so zvýšeným obsahom chrómu
  Macák Martin ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138222
  diplomová práca
  book

  book

 6. Konštrukčný návrh štvorrotorového drviaceho stroja
  Kasala Jakub ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 04.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=144762
  diplomová práca
  book

  book

 7. Material recovery of used engine oils - feasibility study
  Venkatachalam Sriram ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2019
  SJF ; Date of acceptation : 05.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.51. výrobné technológie ; Degree program : I-VSMKxA

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=147517
  diplomová práca
  book

  book

 8. Zhodnocovanie odpadových materiálov do formy kompozitov technológiou vstrekovania
  Turcsek Kristián ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2018
  SJF ; Date of acceptation : 13.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138271
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF2000
  book

  book

 9. Výskum opotrebovania nástrojov kladivového drviča pri dezintegrácii drevnej biomasy
  Šoltýs Samuel ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2017
  SJF ; Date of acceptation : 14.06.2017 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133529
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 10. Výskum vlastností a parametrov kompozitov na báze odpadových materiálov
  Takács Jozef ; 020070  Križan Peter ; 020070 (Thesis advisor)
  2016
  SJF ; Date of acceptation : 15.06.2016 ; Degreee discipline : 5.2.50. výrobná technika ; Degree program : I-EVT

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=133527
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book