Search results

 1. Nápojová plechovka zabezpečujúca po použití jej obsahu jednoduchú minimalizáciu objemu : zverejnená patentová prihláška 111-2018 dňa 4.5. 2020 / aut. Ľubomír Šooš, Jozef Bábics, Marek Šooš, Tomáš Marek, Peter Križan, Miloš Matúš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Bábics Jozef ; 020070 Šooš Marek Marek Tomáš Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2020 . - 4 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 2. Zhutňovací stroj s rotujúcim bubnom a nehybným tŕňom : patentový spis č. 288712 / aut. Ľubomír Šooš, Marek Štefanka, Juraj Ondruška, Peter Križan, Miloš Matúš
  Šooš Ľubomír ; 020070  Štefanka Marek Ondruška Juraj ; 020070 Križan Peter ; 020070 Matúš Miloš ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2019 . - 9 s.
  zhutňovací stroj
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 3. Laboratórne zariadenie na zisťovanie vplyvu parametrov pri lisovaní partikulárnych látok : patentový spis č. 288498 / aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2017 . - 13 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 4. Laboratórne zariadenie na zisťovanie vplyvu parametrov pri lisovaní partikulárnych látok : zverejnená patentová prihláška č. 5035-2014 , patentový spis č. 288498/ aut. Miloš Matúš, Peter Križan, Ľubomír Šooš
  Matúš Miloš ; 020070  Križan Peter ; 020070 Šooš Ľubomír ; 020070
  Banská Bystrica Úrad priemyselného vlastníctva SR 2016 . - 13 s.
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 5. Variabilný piest zhutňovacieho stroja : Patent č. 288168 SK
  Šooš Ľubomír ; J0070  Križan Peter ; J0070
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014 . - 11 s
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book

 6. Závitovka strojových zariadení : Patentový spis SK 288206
  Ondruška Juraj ; J0070  Šooš Ľubomír ; J0070 Križan Peter ; J0070
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva SR, 2014 . - 7 s
  patentový spis
  AGJ - Authority certificates, patents, discoveries
  book

  book