Search results

 1. Hodnotenie technológií delenia materiálov
  Alazemi Fahad M.E.S.A. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (Thesis advisor) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management rezanie vodný lúč cutting laser
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73925
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 2. Naváranie prášku NP60 s využitím lasera
  Alazemi Khaled S.A.S. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (Thesis advisor) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management naváranie laserom laser beam
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73972
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. ŠTRUKTÚRA A VLASTNOSTI POVLAKOV [CD-ROM]
  Almejammad Abdullah E.M.S. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (xxx) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 33 s
  štruktúra povlaky coatings structure
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Nanášanie Práškov Laserom [CD-ROM]
  Alazemi Khaled F.M.R.A. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (xxx) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 32 s
  laser prášok povlakovanie powder cald
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. POVLAKOVANIE POMOCOU LASERA A ELEKTRÓNOVÉHO LÚČA [CD-ROM]
  Alkhatlan Talal A.M.Sh. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (xxx) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 34 s
  povlakovanie laser coatings laser beam
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book