Search results

 1. Rezné podmienky a nástroje pre výrobu presnej diery v kompozitných materiáloch : Bakalárska práca
  Babis Peter  Líška Ján (Thesis advisor) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 47 s., CD-ROM
  vŕtanie composite materials rezné materiály výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=52890
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Súhrn moderných rezných materiálov pre vysoké výkony rezania
  Mackura Roman ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management vlastnosti materiálov povlakovanie rezné materiály cutting materials material properties
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73988
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Moderné rezné materiály = Modern cutting materials : Bakalárska práca
  Zbyvateľ Adrián  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  rezné materiály rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. E-Learningový databázový balík vybraných kapitol z technológie obrábania. (Implementation the chosen chapters of Machining Technology to the E-learning database) [CD-ROM] : Bakalárska práca
  Csonka Gabriel ; J  Geleta Vojtech (xxx) ; J120
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2007 . - 65 s
  technológia obrábania reznosť a obrábateľnosť chvenie presnosť pri obrábaní rezné materiály výrobný postup machining technology cutability and workability vibration precision in machining cutting materials production advance
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book