Search results

 1. Testovanie bezhranolového merania dĺžok prístroja Trimble S8 DR Plus ROBOTIC
  Kapusta Juraj ; V  Lipták Miroslav (Thesis advisor) ; V140
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2014
  SVF ; Date of acceptation : 24.06.2014 ; Degree program : 358
  geodézia a kartografia Geodesy and Cartography laser beam accuracy presnosť univerzálna meracia stanica laserový lúč
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79929
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Východiská na zriadenie pracoviska na rezanie výkonovým laserom
  Macánek Peter ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J120
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 16.06.2014 ; Degree program : 643
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management cutting laser beam rezanie laserový lúč
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90338
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Zváranie horčíka a jeho zliatin laserom
  Fekete István ; M  Kovačócy Pavel (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012 . - 55s CD ROM
  výrobné technológie Production Technologies magnesium laser beam laser laser laser laser horčík laserový lúč
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66058
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Zváranie hliníka a jeho zliatin laserovým lúčom
  Bučka Martin ; J  Sejč Pavol (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  automobily, lode a spaľovacie motory Automobiles, Ships and Combustion Engines laser beam laserový lúč hliník
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58944
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. book

  book

 6. Naváranie prášku NP60 s využitím lasera
  Alazemi Khaled S.A.S. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (Thesis advisor) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2010
  výrobné systémy a manažérstvo kvality Production Systems and Quality Management naváranie laserom laser beam
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=73972
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 7. Zváranie vybraných neželezných kovov a ich zliatin laserovým lúčom
  Drlička Rudolf  Kovačócy Pavel (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies laserový lúč meď titán laser beam
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26762
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. POVLAKOVANIE POMOCOU LASERA A ELEKTRÓNOVÉHO LÚČA [CD-ROM]
  Alkhatlan Talal A.M.Sh. ; J  Nasher Ahmed Mabkhot Ali (xxx) ; J0050
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2009 . - 34 s
  povlakovanie laser coatings laser beam
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 9. Plošné tvárnenie laserovým lúčom.(LASER BEAM SHEET METAL FORMING.)[CD-ROM] : bakalárska práca
  Alazemi Nader S. Th. O. S. ; J280  Kostka Peter (xxx) ; J280 Žitňanský Peter (Consultant) ; J280
  1.vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2008 . - 31 s
  laserový lúč procesy tvárnenia laser beam metal forming processes
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book