Search results

 1. Simulating the natural wind in BLWT - wind tunnel in Laboratories of STU
  Zacho David  Hubová Oľga ; V250 Lobotka Peter ; V180
  New Trends in Statics and Dynamics of Buildings : . s. 259-262
  boundary layer medzná vrstva rýchlosť vetra veterný tunel wind tunnel wind velocity
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Účinky vetra a veterná pohoda chodcov v zastavaných oblastiach
  Hubová Oľga ; V250 
  CzechSTAV 2012 [elektronický zdroj] : . s.133-138
  intenzita turbulencie peak velocity pressure rýchlosť vetra špičkový tlak vetra turbulence intensity wind velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Numerical Analysis of the Effects of Wind on Building Structures
  Šimiček Jozef ; V250  Hubová Oľga ; V250
  Slovak Journal of Civil Engineering . Vol. 20, No. 4 (2012), s.28-34
  finite element method metóda konečných prvkov rýchlosť vetra turbulentné prúdenie wind pressure coefficients wind velocity
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Ošetrovanie čerstvého betónu - 6. Odparovanie vody, konvencia a skutočnosť
  Briatka Peter ; V270  Makýš Peter ; V270
  Beton. Technologie - Konstrukce - Sanace . Roč.12, č.6 (2012), s.88-91
  betón concrete concrete curing evaporation moisture odparovanie ošetrovanie betónu rýchlosť vetra temperature teplota Vlhkosť wind velocity
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 5. Aeroelastic Instabilites on the Height Rise Buildings
  Hubová Oľga ; V250 
  Engineering Mechanics 2011 : . s.219-222
  rýchlosť vetra turbulence intensity turbulencia wind velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 6. Actual Problems of the Wind Actions on Structures and Application of Eurocodes
  Hubová Oľga ; V250 
  AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research . Vol. 1, Iss. 1 (2011), s.121-123
  resonance rezonancia rýchlosť vetra turbulence intensity turbulencia wind velocity
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. A STU Boundery Layer Wind Tunnel
  Hubová Oľga ; V250 
  11th International Scientific Conference VSU' 2011.Volume 1 : . s.20-23
  rýchlosť vetra tunel tunnel turbulence intensity turbulencia wind velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 8. Design Characteristics of Atmospheric Boundary Layer
  Hubová Oľga ; V250 
  11th International Scientific Conference VSU' 2011.Volume 1 : . s.208-213
  nerovnosti roughness of surface rýchlosť vetra turbulence intensity turbulencia wind velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Loss of Moisture from Concrete - Model vs. Reality (abstract)
  Briatka Peter ; V270  Lamoš Roman ; V270 Makýš Peter ; V270
  Organization, Technology and Management in Construction.Book of abstracts : . s.82
  betón concrete curing evaporation odparovanie ošetrovanie relatívna vlhkosť rýchlosť vetra temperature teplota wind velocity
  článok zo zborníka
  AFG - Abstractions of scientific titles in year-books from international conferences
  article

  article

 10. Along Wind Response of Height Rise Building
  Hubová Oľga ; V250 
  10th International scientific conference VSU 2010.Vol. 2 : . s.54-58
  correlation functions cross spectrum functions korelačné funkcie power spectral density rýchlosť vetra stochastic descriptors stochastické deskriptory turbulence tensity turbulencia wind velocity
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article