Search results

 1. Technická pomoc pri vývoji technológie spracovania prachových odpadov pri lisovaní : výskumná správa pre spoločnosť FEDERAL-MOGUL FRICTION PRODUCTS - Kostelec nad Orlicí, ČR. ZoD 13/2015 / aut. Peter Peciar, Marián Peciar, Roman Fekete, Maroš Eckert, Oliver Macho
  Peciar Peter ; J0040  Peciar Marián ; 020180 Fekete Roman ; 020180 Eckert Maroš ; J0040 Macho Oliver ; J0040
  Bratislava : Strojnícka fakulta STU 2015 . - 30 s.
  kompaktovanie prach compaction powder
  výskumná správa
  AGI - Reports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  book

  book