Search results

 1. Vplyv parametrov boridovania na mechanické vlastnosti Cr-V ledeburitickej ocele
  Jurina Filip ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (Thesis advisor)
  2020
  MTF ; Date of acceptation : 01.07.2020 ; Degreee discipline : strojárstvo ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=151373
  diplomová práca
  book

  book

 2. Characterization of Microstructure and Fracture Performance of Boronized H11 Grade Hot-Work Tool Steel / aut. Peter Jurči, Mária Hudáková
  Jurči Peter ; 061000  Hudáková Mária ; 061000
  Materials Performance and Characterization . Vol. 9, iss. 3 (2020), s.339-357
  hardness microstructure powder boronizing toughness
  https://www.researchgate.net/publication/341315601_Characterization_of_Microstructure_and_Fracture_Performance_of_Boronized_H11_Grade_Hot-Work_Tool_Steel
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 3. Characterization of boronized layers on Vanadis 6 tool steel / aut. Mourad Keddam, Mária Hudáková, Jana Ptačinová, Roman Moravčík, Peter Gogola, Zuzana Gabalcová
  Keddam Mourad  Hudáková Mária ; 061000 Ptačinová Jana ; 061000 Moravčík Roman ; 061000 Gogola Peter ; 061000 Gabalcová Zuzana ; 061000 Jurči Peter ; 061000
  Surface Engineering . Published online, 21.jún (2020), s.1-2
  boronizing borides microstructure microhardness
  https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/02670844.2020.1781377
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  article

  article

 4. Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných liatin
  Ondrejička Adam ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (Thesis advisor)
  2019
  MTF ; Date of acceptation : 18.06.2019 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=153172
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Spevňovanie povrchových vrstiev zápustiek, tvárniacich nástrojov a súčiastok / aut. Jozef Bílik, Mária Hudáková
  Bílik Jozef ; 063400  Hudáková Mária ; 061000
  Kovárenství . č. 68 (2019), s. 101-104
  mechanické spevňovanie boridovanie povrchová vrstva
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  (1) - skriptá
  article

  article

 6. The effect of conventional heat treatment and sub-zero treatment in liquid nitrogen on corrosion resistance of Vanadis 6 steel / aut. Mária Hudáková, A Bartkowska, Peter Jurči
  Hudáková Mária ; 061000  Bartkowska A. Jurči Peter ; 061000
  METAL 2019 : . S. 867-873
  Corrosion resistance liquid nitrogen Sub-zero treatment vanadis 6 ledeburitic steel
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079417939&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=60c60860e670e306da80468369d79c4d&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=17&s=AU-ID%286602987461%29&relpos=7&citeCnt=0&searchTerm=
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 7. Microstructure and microhardness of powder boronized vanadis 6 steel / aut. Mária Hudáková, Peter Jurči
  Hudáková Mária ; 061000  Jurči Peter ; 061000
  Vacuum Heat Treatment and Heat Treatment of Tools . S. 73-84
  powder boronizing vanadis 6 ledeburitic steel microstructure microhardness
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Boridovanie a štúdium štruktúry boridovaných spekaných karbidov
  Slnek Dávid ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 20.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : B-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=132422
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Kvantifikácia karbidických fáz v kryogénne spracovanej Cr - V ledeburitickej oceli
  Hliva Rastislav ; 061000  Hudáková Mária ; 061000 (Thesis advisor)
  2018
  MTF ; Date of acceptation : 11.06.2018 ; Degreee discipline : 5.2.26. materiály ; Degree program : I-MI

  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=138447
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Intelligent production management - Progressive trends / aut. Milan Majerník, Jana Müllerová, Jozef Klučka, Monika Hudáková, Mária Hudáková, Miroslav Rusko, Katarína Buganová, Michal Stričík, Stanislava Strelcová, Alexander Kelíšek, Janka Beresecká, Mária Farkašová, Gabriela Sančiová
  Majerník Milan  Müllerová Jana Klučka Jozef Hudáková Monika Hudáková Mária Rusko Miroslav ; 065200 Buganová Katarína Stričík Michal Strelcová Stanislava Kelíšek Alexander Beresecká Janka Farkašová Mária Sančiová Gabriela
  1. vyd.
  San Antonio, Texas, USA : FedEx Print & Ship Center, 2018 . - 301 s.
  ISBN 978-0-578-40290-1
  monografia
  AAA - Scientific monography issued in foreign editorships
  book

  book