Bookmark

Nástroj na prácu so záznamom.

článok

Podpora controllingu pre efektívne fungovanie environmentálneho manažmentu. Controlling contribution for efficient environmental management

Bakošová, Helena
článok