Pomoc pre Bookmark

Bookmark je ponuka ďalších nástrojov na prácu so záznamom a nájdete ho na stránke Výsledky vyhľadávania, História, Výpožičky, rezervácie, …, Košík, Detail záznamu.

Cez ikonku sa dostanete k lokálnym a externým nástrojom na prácu so záznamom.

Lokálne nástroje umožňujú

  • odoslať záznam emailom

Externé nástroje umožňujú

  • vyhľadávanie na internete
  • zdieľanie na sociálnych sietiach

Okno s nástrojmi sa po kliknutí a v prípade podpory JavaScriptu zobrazí na stránke ako ponuka ku konkrétnemu záznamu, inak sa zobrazí ako samostatná stránka.