Pomoc pre Vybrané dokumenty

Pomoc k online katalógu IPAC.

Skupiny záznamov a správa dokumentov používateľa.

Na stránke Vybrané dokumenty si môžete ukladať dokumenty (respektíve záznamy dokumentov), ktoré si plánujete v budúcnosti vypožičať alebo z ktorých vytvoríte skupinu dokumentov a rozpošlete ich ako vybrané dokumenty a pod. K dokumentom môžete vkladať ľubovoľnú poznámku.

Ako pridať dokument do skupiny Vybraných dokumentov?

 1. Prejdite na stránku s výsledkami vyhľadávania, na anebo Košík anebo na detail niektorého z dokumentov.
 2. V ponuke odkazov pre operáciu so záznamom kliknutím na odkaz zobrazíte okno, ktoré umožní záznam priradiť do skupiny, prípadne dopísať neverejnú poznámku a uložiť.
  Záznam dokumentu bude pridaný do danej skupiny dokumentov.

Ako vytvoriť vlastnú skupinu dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V horní části stránky klikněte na ikonku , čím zobrazíte okno pre pridanie novej skupiny.
 3. Zadajte názov novej skupiny.
 4. Tlačidlom Vytvoriť novú skupinu skupinu vytvoríte a uložíte. Skupina sa zobrazí v ľavej časti stránky.

Ako vymazať skupinu dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočnom menu kliknite na ikonu , čím zobrazíte stránku pre nastavenie skupiny.
 3. V sekcii Odstrániť tlačidlom Odstrániť skupinu skupinu vymažete.

Nie je možné vymazať hlavnú skupinu.

Ako premenovať skupinu dokumentov?

 1. Prejdite na stránku Vybrané dokumenty.
 2. V bočnom menu kliknite na ikonu